Chjo, tu angličtinu už potřebujete i k obyčejné řezničině. Pro české zabijáky tu ale máme překlad :-)
 

Affixy věcí - překlad a tabulka

Přehled Affixů je v tabulce ve hellgateaus wiki. Níže je český překlad (některé podobné vlastnosti jsou "zhuštěné" (oddělené lomítkem)ale na věci se vyskytuje na jednom řádku jen jedna.

Affixy zvyšují požadavky věcí na atributy postavy (feed).

x% chance to cause a Fire/Spectral/Toxic Nova when attacking x% šance spustit ohnivou/spektrální/toxickou novu při útoku
x% chance to cause a Fire/Spectral/Toxic Novawhen it hits an enemy x% šance spustit ohnivou/spektrální/toxickou novu při zasažení nepřítele
x% chance to cause a Fire/Spectral/Toxic Nova when you get hit x% šance spustit ohnivou/spektrální/toxickou novu, když jste zasaženi
x% chance to fire Exploding Spikes when attacking x% šance vystřelit výbušné střely při útoku
x% chance to fire Exploding Spikes when it hits an enemy x% šance vystřelit výbušné střely při zasažení nepřítele
x% chance to fire Exploding Spikes when you get hit x% šance vystřelit výbušné střely, když jste zasaženi
x% chance to release an Electric Discharge/Charged Bolts when attacking x% šance na elektrický výboj/blesky při útoku
x% chance to release an Electric Discharge/Charged Bolts when it hits an enemy x% šance na elektrický výboj/blesky při zasažení nepřítele
x% chance to release an Electric Discharge/Charged Bolts when you get hit x% šance na elektrický výboj/nabité el.koule, když jste zasaženi
x% chance to spray shrapnel when attacking x% šance na vystřelení šrapnelu při útoku
x% chance to spray shrapnel when it hits an enemy x% šance na vystřelení šrapnelu při zasažení nepřítele
x]% chance to spray shrapnel when you get hit x% šance na vystřelení šrapnelu, když jste zasaženi
x% chance to unleash Rebounder Bolts when attacking x% šance na vystřelení odrážejících se střel při útoku
x% chance to unleash Rebounder Bolts when it hits an enemy x% šance na vystřelení odrážejících se střel při zasažení nepřítele
x% chance to unleash Rebounder Bolts when you get hit x% šance na vystřelení odrážejících se střel, když jste zasaženi
x% chance to cause a Fire/Spectral/Toxic Nova when it kills an enemy x% šance spustit ohnivou/spektrální/toxickou novu při zabití nepřítele
x% chance to fire Exploding Spikes when it kills an enemy x% šance vystřelit výbušné střely při zabití nepřítele
x% chance to release an Electric Discharge/Charged bolts when it kills an enemy x% šance na elektrický výboj/nabité el.koule při zabití nepřítele
x% chance to spray shrapnel when it kills an enemy x% šance na vystřelení šrapnelu přizabití nepřítele
x% chance to unleash Rebounder Bolts when it kills an enemy x% šance na vystřelení odrážejících se střel přizabití nepřítele
x% Increased Range zvyšuje dostřel o x% (nefunguje na skilly evokera)
x% Damage to Beasts/Demons/Necros/Spectrals zvyšuje škodu proti příslušné kastě démonů o x%
x Luck snižuje šanci, že padne bílá věc z potvor, o x
Adds xx to Ignite/Phase/Poison/Shock/Stun Attack Strength přidá xx k hodnotě příslušného typu attack strength, čímž zvýší šanci na jeho vyvolání
Adds xx ignite/phase/poison/shock/stun defense přidá xx k obraně proti příslušnému typu attack strength
Adds xx defense against all special damage effects přidá xx pk obraně proti všem druhům elementálních útoků
Adds x% Electricity/Physical/Spectral/Fire/Toxic Damage přidává x% elektrické/fyzické/spektrální/ohnivé/toxické škody k základní škodě zbraně
All Attributes: +x zvýší všechny atributy postavy (strength, stamina, accuracy, willpower) o x
Critical Damage Bonus (Beasts/Demons/Necros/Spectrals): +x% bonus ke kritické škodě +x% pouze pro danou kastu démonů
Critical Damage Bonus: +x% bonus ke kritické škodě +x%
Critical Chance Bonus: +x% bonus ke kritické šanci (přičítá se) +x%
Critical Chance Multiplier (Beasts/Demons/Necros/Spectrals): +x% multiplikátor kritické šance pouze pro danou kastu démonů (procento krit šance se tímto číslem znásobí a přičte k základu) +x%
Critical Chance Multiplier: +x% multiplikátor kritické šance (procento krit šance se tímto číslem znásobí a přičte k základu) +x%
Decreases power cost of Evocation/Swordsmanship/Tactical skills by x% snižuje nároky Evocation/Swordsmanship/Tactical skills na power o x%
Duration of boost skills: +x% Trvání boost skillů se zvyšuje o x%. Boost jsou skilly, které něco přidávají na určitý čas (např štíty)
Duration of buff skills: +x% trvání buffů se zvyšuje o x%.
Duration of curse skills: +x]% trvání curse skills (kleteb) - skilly, kterými snižujete odolnost/obranu protivníka), se zvyšuje o +x%
Firing Accuracy: +x zvyšuje přesnost střelby o x
Health Regeneration: x/min zvyšuje regeneraci (rychlost obnovování) zdraví o x/min
Hit Point Bonus: +x% zvyšuje zdraví o x%
Hit Points: +x zvyšuje počet bodů zdraví o x
Increased Splash Damage Radius: +x% dosah splašové (rozprášené škody okolo místa zásahu) zvýšen o +x%
Increases Damage by x% zvyšuje škodu o x%
Increases damage of Cabalist/Hunter/Templar Attack skills by +x% zvyšuje škodu skillů kabalisty/huntera/templáře o x%
Increases Electricity/Fire/Physical/Spectral/Toxic Damage by x% zvyšuje elektrickou/ohnivou/fyzickou/spektrální/toxickou škodu o x%
Increases use rate of Evocation/Swordsmanship/Tactical skills by x% zvyšuje četnost (snižuje prodlevu) při použití Evocation/Swordsmanship/Tactical skillů o x%
Minion Armor: +x]% armor pomocníka
Minion Damage: +x% zvyšuje škodu vyvolaných pomocníků (engi, sum, evok)
Minion Health: +x% zvyšuje zdraví pomocníků +x%
Movement Speed Bonus: x% zvyšuje rychlost pohybu o x%
Electricity/Toxic/Fire/Physical Dmg (Thorns): x Trny, dělá x příslušného typu škody při útoku zblízka, jste-li zasaženi
Plus 1 to all [název třídy] Skills přidává +1 bod ke všem skillům postavy
Power Points: +x zvyšuje power (nikoli willpower!)
Power Regeneration: x/min regenerace (rychlost obnovování) power +x/min
Shield Overload: +x% přetížení štítu - děláte větší škodu štítům o x%
Shield Penetration: x% proražení štítu - x% škody ignoruje štíty a projde jimi
Shields +x přidává štíty
Accuracy/Stamina/Strength/Willpower/: +x zvyšuje příslušný atribut postavy o x
Streaming Weapon Power Bar Depletion Rate: -x Points snižuje rychlost vyčerpání proudových zbraní
Total Armor Value Increased: x% zvyšuje hodnotu armoru o x%
Weapon Accuracy: +x% zvyšuje přesnost zbraně o x%
x% chance to spray shrapnel when it hits an enemy x% šance, že se rozpráší šrapnel při zasažení nepřítele
x% Increased Range zvýšení dostřelu o x%

Čtěte také:

Info o hře

Zbraně a výstroj