Templáři prý spasí svět. Říkají, že jsou vyvolení.
Ts,ts, jsou to normální řezníci.
 

Templáři

templari

Jsou vyznavači pradávných obřadů a rituálů rytířů Templářského řádu, kteří již démonů před mnoha stoletími předvídali invazi démonů. O dávných dob se jejich řád připravoval na tuto apokalypsu, trénovali svatou magii a organizovali své následovníky pro budoucí válku se silami pekla.

Templáři

Templáři mají svou víru pravou, jsou nositelé víry a ničitelé ďábla. Jsou velmi dobře organizováni a rozčleněni, a staletí příprav jim dala ten nejlepší základ pro válku proti démonům. Ovládají a brání také Londýnské metro, které slouží jako útočiště pro lidi.

Templáři používají základní vojenský model sekulárního světa. Ale odlišuje je jejich schopnost dosáhnout disciplinu a jednotu. Mají jasnou hierarchii, když jde o administrativu a boj, a jejich velící struktura je jasná a striktně přizpůsobená pro efektivní boj ve skupinách.

The Order - Řád

Zvyky templářů jsou odvozeny z dávných obřadů a rituálů. Řídí se Pravidly (the Rule) a udržují svou organizaci nazvanou The Order (řád) s efektivní a s jasným cílem. Po válce s démony budou pokračovat v svém pravém cíli – střežit pradávné relikty mocné síly a ochraňovat lidstvo.

Templářští kováři kovají zbraně, které se vracejí k středověkým kořenům a k boji zblízka, a obsahují tak směsici technologie a magie. Jejich výcvik a svaté obřady také odrážejí toto prolínání tradice a moderní éry.

Škoda a přesnost závisí na statistikách. Stačí zamířit přibližně ve směru nepřítele a klikat. Templáři jsou vyvolení nebes (aspoň si to o sobě myslí) a jejich práce je ty ostatní ochraňovat a spasit svět.

Templáři se dělí na dvě třídy:

Guardian

Tank, vyniká v situacích, kdy je okolo horda potvor, může taky mít silnější brnění a je orientován více na obranu. Když se nepohybuje, může dělat více škody. V partě na sebe nalákáte nepřátele, kteří budou marně útočit na váš téměř neprorazitelný pancíř místo na vaše nechráněné kamarády.

Blademaster

Co je guardian v obraně, to je blademaster v útoku. Nevydrží tolik jako guardian ale ani to nepotřebuje. Protože může nosit dvě zbraně, a má silové aury, které je zvyšují jejich škodu, je výsledná škoda zbraní dvojnásobná a tak likviduje nepřátele velmi rychle. Vlastně může nosit i štít a pistole ale, vážně, proč by někdo, kdo si říká blademaster, měl nosit pistoli?

Schopnosti

Skilly (dovednosti) a kouzla Templáře jsou rozděleny do tří oblastí (tato informace je pravděpodobně zastaralá)

* Assault - útok 
Tyto skilly umožňují zvýšit damage (škodu), zlepši šanci na kritický úder nebo dokonce zasáhnout několik cílů najednou. Někteří Templáři dokáží soustředit vůli a spravedlivou pomstu a přidat tak k útoku holy damage (posvěcenou škodu).

* Invocation - vzývání
Toto jsou pradávné obřady, které na krátkou dobu velmi posílí útočné i obranné schopnosti Templáře. Často ovlivňují fyzické schopnosti, a dávají mu abnormální sílu, rychlost, obranu nebo bojové schopnosti

* Holy Aura - Svatá aura
Tyto vyzařující aury přidávají široké spektrum efektů, od poškození démonů přes zvýšení obrany Templáře a jeho společníků až k přílivu léčivých sil. Tyto aury nejsou aktivní schopnosti v tom smyslu, že jakmile jsou aktivovány, vyzařují své účinky dokud je templář neukončí.

vzhled templáře prodělal velký vývoj - nahlédněte do galerie. Zvlášť templářky vypadají dost dobře - zajímalo by mě, jestli skládají slib čistoty jako rytíři řádu .. musí být panny?

Templáři používají různé druhy zbraní takový mix hi-tech a náboženské mystiky - od rezonanční pušky až po těžký meč.

Templáři byli v boji s démony už od samého začátku, když démoni před 27 lety zaútočili na Zem. Vlastně byli hodně úspěšní a démoni se proto na ně soustředili více než na regulérní armádu. Jenže přesila démonů byla taková, že když byla země dobyta před asi 5 lety, i Templáři se museli skrýt a obnovit síly v podzemí.

Templáři nejsou žádným způsobem spojeni s katolickou církví, jsou to svatí rytíři "dobra" a historie v Hellgate je upravena tak, že to vypadá, že Templáři už od samého počátku byli určeni na boj s démony. Nejsou spojeni s žádným konkrétním náboženstvím

Templáři jsou ve hře jako "ti hodní hoši", kteří věří v dobro a bijí se za něj. Považují se za svatou pěst a boží meč, který má peklo zahnat tam, kam patří. Svým způsobem jsou to fanatici. Ne všichni jsou milí ale žádný není zlý. Přesto existují některé postavy, které nemají rádi, a chovají se k nim neurvale.

Krátká ukázka hry za templáře

Komprimované video převzaté z gamespot.com. Originál si můžete stáhnout z gamespot.com, je to " Hellgate: London Official Movie 2" z 10.5.2006


Poslední známé video, které ukazuje hru za templáře můžete stáhnout v Downloadech

Přečtěte si také

Info o hře

Templáři