Démoni se dají ochočit. Ale ochočené zombie smrdí pořád stejně, skoro jako templáři.
 

Summoner - vyvolávač v Hellgate Global

Skilly summonera v Hellgate:London se liší, čtěte summoner HGL pro Hellgate:London.

Může vyvolávat dva druhy pomocníků: major a minor. Major jsou tanky, léčitelé a útočníci s velkou škodou. Minor jsou například Elementálové, kteří slouží na různé taktické účely - ostřelují, krátkodobě tankují, dělají škodu po určitou dobu. Sumoneři se také zaměřují na regeneraci života, kterou pak mohou přenášet na své pomocníky, aby je udrželi bojeschopné.

summoner

Charakteristika

Summoner nepotřebuje na své skilly Focusy kromě Drain life a Zombie form, takže může používat různé podivné pušky a pistole. Může používat zbraně "psí" na ovládání démonů.

Elementálové

Je 5 elementálů, každý pro jeden typ škody. Můžete mít najednou více druhů a kusů elementálů. Každý elementál, kterého vyvoláte, vám snižuje power, která je k dispozici, po celou dobu svého "života".

V praxi to znamená, že podstatné procento vaší celkové Power se spotřebuje na udržení elementálů naživu, a na ostatní skilly vám zbude jen troška. Musíte také být opatrní na spotřebu, protže jestli potřebujete 250 many na udržení své tlupy naživu, a klesnete s manou na 200, někteří elementálové zmizí. Více bodů v elementálovi vám umožní vyvolat více kusů od jednoho druhu.

Vyvolávání démonů

Nemusíte investovat do všech druhů vyvolaných příšer, ale vybrat tu nejlepší pro vás. Tyhle vyvolané potvory fungují podobně jako golemové v DiabloII. Můžete mít aktivní vždy jen jednu z nich ale elementálů k nim můžete mít víc.

Ostatní skilly

Kromě vyvolávání má summoner i spoustu podpůrných skillů, kterými léčí své potvůrky a mění jejich chování. Summoner může také do určité míry ovlivňovat démony, může je přinutit, aby zaútočili na zvoleného pomocníka, nebo je vyděsit tak, že utečou. Může vysávat z démonů život a obětovat něco života za Power, aby udržel pomocníky naživu.

Nově je v Hellgate Global možnost proměny summonera v zombie.

summoner skilly
Klik pro větší obrázek

Pozn: bílá čísla na obrázku znamenají max možný počet úrovní. Čísla na spojnicích znamenají povinný počet bodů investovaný v předchozí dovednosti.

Čísla u názvu dovednosti níže znamenají požadovanou úroveň postavy. Je to řazeno podle sloupců z horního obrázku, aby navazující skilly byly u sebe.

ElEMENTALS

Summon elemental | 1

vyvolá maximální počet daných elementálů, abyste nemuseli vyvolávat po jednom
interval použití: 10s


Summon fire elemental | 1

Vyvolá ohnivou potvůrku, která za vás bojuje. zásoba many se sníží o 20 za každého elementála
mana: 24
max bodů: 10
Za každý bod se dá vyvolat další elementál


Elemental revenge | 5

Zvyšuje škodu elementálů. Elementálové musejí být po investování bodu zde vyvoláni znovu
max bodů: 7
Každý bod zvýší škodu o 15%


Elemental fortitude | 15

Zvyšuje zdraví elementálů. Elementálové musejí být po investování bodu zde vyvoláni znovu
max bodů: 7
Každý bod zvýší zdraví o 15%


Elemental nova | 20

Summoner ovlivní energii, která váže elementály do toho světa a uvolní ji v mocné explozi. Každý elementál způsobí 100% své normální elementální škody všem nepřátelům v okruhiu 6 metrů. Síla útoku speciáklních efektů škody je zvýšena o 100%
max bodů: 10
mana: 40
první bod dává prodlevu 40s, každý další bod snižuje prodlevu použití


Master of elements | 30

Snižuje náklady na manu a redukci zásoby many
max bodů: 5
každý bod snižuje náklady na manu o 10% a redukci zásoby many o 10%


Summon spectral elemental | 10

Vyvolá potvůrku, která za vás bojuje a dělá spektrální škodu. Zásoba many se sníží o 44
mana: 44
max bodů:10
Za každý bod zvýší phase attack strength o 30%


Summon force elemental | 15

Vyvolá potvůrku, která za vás bojuje a dělá fyzickou škodu. zásoba many se sníží o 34za každého elementála
mana: 34
max bodů:10
Za každý bod se dá vyvolat další elementál


Summon storm elemental | 20

Vyvolá potvůrku, která za vás bojuje a dělá elektrickou škodu. zásoba many se sníží o 29 za každého elementála
mana: 29
max bodů:10
Za každý bod se dá vyvolat další elementál


Summon toxic elemental | 25

Vyvolá potvůrku, která za vás bojuje a dělá jedovou škodu. zásoba many se sníží o 29 za každého elementála
mana: 29
max bodů:10
Za každý bod se dá vyvolat další elementál


DEMONS

Blood link | 5

Kabalista obětuje něco svého zdraví (až 40%) na léčení vyvolaných pomocníků
max bodů:6
interval použití: 20 s
Za první bod se zdraví služebníka zvýší o 20%, pak se za každý bod zvýší zdraví o 10%


Summon carnagor | 1

Vyvolá carnagora, který je velký jako větší pes a bojuje pro vás. Můžete mít jen jednoho pomocníka z této větve skillů. Když přidáte další bod, musíte carnagora vyvolat znova, aby se to na něm projevilo.
mana: 40
max bodů:10
interval použití: 20 s
Za každý bod se zvýší škody o 10% (skill planner uvádí 25%)


Meat shield | 5

Přikáže carnagorovi stát na místě a lákat na sebe nepřátele. Trvá 10 sekund
max bodů:7
interval použití: 30 s
Za první bod se zdraví služebníka zvýší o 20%, pak se za každý bod zvýší zdraví o 10%


Summon witch doctor | 10

Vyvolá potvoru, která má léčivé schopnosti a může léčit elementály a členy party. Když přidáte další bod, musíte ho vyvolat znova, aby se to na něm projevilo.
max bodů: 10
Interval použití: 20s
mana: 50
Každý bod zvýší rychlost léčení (regenerace životů) o 50%


Dominate | 15

Zvyšuje schopnost witch doctora ovládat mysli démonů
max bodů: 7
Interval použití: 10s
mana: 30
Každý bod zvýší šanci na kontrolu démonů o 50%


Summon warper | 20

Vyvolá warpera, aby bojoval pro vás. Warper je démon, který se znenadání někde zhmotní. Když přidáte další bod, musíte ho vyvolat znova, aby se to na něm projevilo.
max bodů: 10
Interval použití: 20s
mana: 60
Každý bod zvýší škodu o 15%


Spellstorm | 25

Warper spustí mocná kouzla proti co nejvíce nepřátelům. trvá 10s
max bodů: 7
Interval použití: 30s
mana: 75
Každý bod zvýší phase attack strength (šanci na fázi) o 100%


Spectral strike | 25

Warper spustí mocná kouzla proti jednomu nepříteli. trvá 10s
max bodů: 7
Interval použití: 30s
mana: 75
Každý bod zvýší dosah škody o 15% a výši škody o 15%


Summon reaper | 30

Vyvolá nižšího démona, jen na omezenou dobu
max bodů: 10
mana: 100
Interval použití: 120s

První bod dává 20s trvání. Každý další bod zvýší trvání o 4s.


Summoning circle | 5

Zvýší životnost vyvolaných pomocníků.
max bodů:10
Každý bod zvýší životy služebníků o 15%


Summoning empowerment | 15

Zvýší výdrž vyvolaných pomocníků. Když přidáte další bod, musíte démony vyvolat znova, aby se to projevilo.
max bodů:7
První bod zvýší armor o 25%, elemental resistence o 300 a zvýší četnost vyvolávání služebníků o 5%. Každý další bod zvýší armor o 10%, elemental resistence o 100 a zvýší četnost vyvolávání služebníků o 5%


NECROMANCY

Venomous spirit - Jedovatý duch | 5

Vystřelí obláček jedu, nad zasaženou potvoru je lebka a je šance, že se dá na útěk, na potvoru působí jedová škoda a může nastat otrava.
max bodů: 10
mana: 18
dosah: 35m
Zvyšuje se šance, že potvora zdrhne o 20% za každý bod

Pozn: Duch se pohybuje dost pomalu. Lze ho použít k průzkumu, protože se automaticky zaměřuje. Když ho vypustíte před křižovatkou, zahne tam, kde je potvora.


Venom armor - Jedová zbroj | 15

Kolem kabalisty je jedovaté brnění - roj brouků, které zvyšuje zbroj postavy o příslušný počet bodů, který závisí na úrovni postavy a skillu. Brouci zaútočí na nepřátele v dosahu a budou je okusovat.
max bodů: 10
mana: 40 (70 na úr. 50))
interval použití: 90s
První bod dává dobu trvání 20s a zvýšení armoru, pak se zvyšuje armor a doba trvání o 5s. (zvýšení armoru závisí na úrovni postavy)


Swarm - roj | 30

Kabalista hodí kouli s jedovatým hmyzem, po dopadu se vytvoří jedovaté pole v průeru asi 10 m, které trvá 7 sekund.
max bodů: 10
mana: 55 (70 na úr.50)
dosah: 30m
interval použití: 6s
Zvyšuje trvání a šanci na otravu o 20% za bod


Word of fear - Slovo strachu | 5

Děsí nepřátele, kteří se dají na útěk
max bodů: 10
dosah 12m
interval použití: 10s
Za každý bod se zvyšuje šance na vyvolání strachu o 33%

s jedním bodem je šance ve vyšší obtížnosti malá, buď investujte nebo to vynechte.


Zombie form| 15

Summoner se přemění na démona a místo zbraní používá mocné drápy v boji nblízko. Škoda drápů se odvozuje ze škody fokusů. Když se naučíte tento skill, můžete také používat dva fokusy. Nepřátelé zabití proměněným sumonerem se mohou stát jeho miniony (služebníky), jsou to 3 malí zombíci. Zdraví postavy je zvýšeno. Po přeměne může bojovat jen nablízko.
max bodů: 10
První bod zvyšuje zdraví o 20%, armor o 50, škoda útoku nablízko o 10%. Za každý další bod se zvyšuje zdraví o 5%, armor o 50, škoda o 10%.


Zombie sacrifice | 35

Skutečná moc se získává obětováním duší. Summoner obětuje zombii a zasadí devastující útok všem v dosahu.
max bodů: 10
interval použití: 3s
Každý bod zvyšuje sílu útoku o 16%


Afterlife - Posmrtná síla | 1

Doplňuje život z mrtvých nepřátel. Šetříte injektory. Počet doplněných bodů zdraví se zvyšuje s úrovní postavy.
max bodů: 10
Dosah: 10 metrů,
První bod - prodleva mezi použitím 20s, pak se prodleva zkracuje za každý bod.

Pozn: užitečné i s jedním bodem, stačí to mít jako vlastnost na zbrani v záložní sadě, po boji je dost času na přehození zbraní


Drain life - Vysátí života | 10

Saje z nepřátel život. Ubírá jim to život, čím víc nepřátel okolo, tím je to rychlejší, protže z nich sajete současně. Počet vysátých životů závisí na úrovni postavy a úrovni skillu. Např na úrovni postavy 7 je to 9 životů za sek, na úrovni 50 je to 59 životů za sekundu.
max bodů: 7
mana: 20/sekundu
dosah: 20 metrů
Za každý bod se zvyšuje se množství vysávaného života za sekundu


Blood surge | 10

Výměna života za power. Summoner vymění 25% svého zraví za manu
Interval použití:2s sek
max bodů:7
První bod dává 100% many za zdraví, pak se přidává 40% za bod


Broms curse - Bromova kletba | 20

Očaruje potvory v dosahu a při zásahu z nich sajete život. Nad potvorama se objeví červené zuby. Počet životů, které se vyléčí za zásah, se zvyšuje podle úrovně postavy. Škoda, kterou dělají zvířátka, léčí vlastníka. Kouzlo se dá použít i za pohybu. Tohle kouzlo vyléčí každého, kdo na potvoru útočí, tedy i jiné hráče.
max bodů: 7
mana: 22/s
Dosah: 20 metrů, prodleva 2s
Za každý bod se zvyšuje se množství vysávaného života za sekundu


Elemental drain - elementální vysátí | 30

Zvyšuje vaši obranu proti elementálním útokům a u nepřátel ji snižuje. Nemusíte držet tlačítko stisknuté, pokud neztratíte cíl z dohledu - po 3 sekundách se objeví bubliny a po 8 sekund jste vy bezpečnější a cíl zranitelnější. Jestliže se preruší ten proud během počátečních 3 sekund, nezískáte nic ale časovač skillu běží. Nevybudí to potvory, aby po vás šly.
mana: 33
dosah: 20m
interval použití 5s
První bod zvýší defense postavy o 45% a sníží defense cíle o 18%, pak se zvyšuje defense o 15% a snižuje defense nepřítele o 6% za každý bod


Blink - Přebliknutí | 25

Okamžitý teleport o pár metrů.
max bodů: 10
První bod - prodleva 20s, pak se za každý bod snižuje prodleva mezi použitím


Ilustrační screenshoty

sumonil1 sumonil2 sumonil3
Kliknutím obrázky zvětšíte

Poslední změna: červen 2011.

Ukázka hry za summonera - 3 skilly, které může použít

 

Čtěte také:

Info o hře

Summoner