Na každého démona platí něco jiného. Ale hlavně ať je toho moc.
Prošpikovat, rozsekat, omráčit, rozfázovat, upálit ...
 

Druhy a efekty škody ve zbraních, kritický úder

Autor: danker
Přeloženo z hellgate-resurrection.de s laskavým svolením admina

Když hledáte, jak optimalizovat škodu tak, abyste zničili protivníka co nejrychleji, musíte zvážit několik věcí. Jen ti, kteří správně vylepší své zbraně a vědí, co dělají, mohou dosáhnout maximální škody. Různé druhy škody působí na potvory rozdílně. Všechny tyto faktory ovlivňují zabíjení. A především u bossů na vysoké úrovni je potřeba zvolit takový typ škody, který útočí na jejich slabá místa.

Druhy škody - elementy

Obecná
Ačkoli zbraně nikdy nemají jen obecnou škodu, jsou zde mody a vlastnosti, které zvyšují všeobecnou škodu. Tímhle je tedy míněna celková škoda zbraně.

Physical - fyzická
Může způsobit efekt Stun (omráčení). Omráčený protivník se nemůže hýbat a útočit.

Toxic, poison - jedová
Může způsobit otravu. Otrávení nepřátelé se pohybují pomaleji a nemohou se léčit.

Spectral
Může způsobit Phase - fázování nepřátel. Ti dělají nižší škodu a navíc obdrží vyšší škodu z vaší zbaraně.

Fire - oheň
Může způsobit Ignition - vznícení. Hořící nepřátelé ztrácejí 3% života za sekundu (5% v HGL)

Electrical
Může způsobit efekt šoku. Šokovaní nepřátelé nemohou používat své skilly (speciální útoky) kromě elektrických.

Psi / Mind Control - ovládání mysli
Umožní přimět protivníka, aby na nějakou dobu bojoval na vaší straně.

Critical
Kritický úder dělá značně zvýšenou škodu. Tato škoda může účinkovat na všechny potvory nebo jen na některé kasty.

Spouštění efektů škody

Kromě Psi, můžete i vy být zasaženi všemi typy škody a jejich efekty. Stručně rozdíl mezi škodou a efektem škody. Spuštění efektů závisí na třech faktorech:

  • Typ škody musí být na zbrani nebo na zbroji. Pokud tam není, efekt se nespustí, ať má jakkoli vysoký bonus.
  • Čím je bonus (attack strength) ke spuštění efektu vyšší, tím vyšší je pravděpodobnost, že nastane. Zbraň optimalizovaná na jeden efekt obvykle dělá víc škody než zbraň s více rozdílnými efekty.
  • Každý oponent má určité resistence na efekty (stejně jako vy). Když je resistence vyšší než attack strength (síla útoku), efekt škody se nespustí.

Krit system (Critical Strike)

Critical damage (kritická škoda) je speciální případ, u kterého musíte opět zvažovat další věci.

Crit chance bonus (šance na kritickou škodu): jako procento. S kritickou šancí 100% by všechny zásahy způsobily kritickou škodu. 50% by znamenalo každý druhý záasah by byl kritický, atd. Mody mají maximálně 2% šance na kritický zásah , potřebovali byste hodně modů, abyste dosáhli slušné šance na kritický zásah.

Crit chance multiplier (násobitel): základní kritická šance je pronásobena. Mody mají maximálně 10%. Za předpokladu, že kritická šance je 20%, po pronásobení multiplierem 10% by to bylo celkově 22%. Multiplier funguje jen na základní hodnotu kritické šance.

Crit-chance multiplier [cast] pro kastu: funguje podobně jako multiplier výše ale pouze proti specifické kastě démonů. Může být vyšší než celkový multiplier.

Crit damage bonus (bonus ke kritické škodě): Kritická škoda yse zvyšuje s každým bodem v Accuracy o 2%. Se 100 body v Accuracy máte 200% kritické škody. mody mohou přidávat až 35% škody.

Crit damage bonus [cast] (proti jedné kastě) : funguje jako bonus výše ale pouze proti specifické kastě démonů. Mody mohou přidávat až 70%.

Protože kritická škoda i šance jsou oproti HGL oslabené, je potřeba dobře propočítat, zda stojí za to se spoléhat pouze na kritickou škodu. Možná bude lepší to zkombinovat s jinými typy škody.

Přenos škody

Škoda se nepřenáší pouze jako direct (přímá) ale také jako splash (splaš - škoda v okruhu okolo zásahu zbraní), a damage field (plošná škoda).

  • V direct damage (přímé škodě) je zasažen jen jeden protivník.
  • Při splash zasáhnete i nepřátele v okolí.
  • Damage field (plošná škoda), například bomby, zasáhne všechny nepřátele v dané oblasti.

Všechny efekty škody a kritická škoda mohou nastat při kterémkoli druhu přenosu škody.

Čtěte také

Info o hře

Zbraně a výstroj