"Bijte je, smažte je, travte je ... konečně můžete svobodně provozovat své zvrhlé choutky"
 

Škoda a obrana proti ní

(damage a defense)

V Hellgate:London je 5 různých druhů škody a 5 různých efektů škody v čase. Škoda (damage) může být přímá nebo to může být efekt, který trvá v čase i po tom, co již zbraň nepůsobí. Tento článek je o škodě, kterou vám působí potvory, a jak se bránit. Postava útočit stejnými druhy škody i efekty ale to bude popsáno jinde.

Přímá škoda je:

 • fyzická (physical)
 • elektrická (electric)
 • spektrální (spectral)
 • ohnivá (fire)
 • toxická (poison)

Obrana proti přímé škodě:

 • Štíty (shields) - dokud je štít aktivní, pohlcuje jakoukoli škodu. Teprve až je štít zničen, začnou postavě ubývat životy. Některé postavy mají i skilly na zvýšení štítů po určitou dobu. Hodnota štítu je vidět jako číslo pod koulí se životy nebo v obrazovce inventáře, pokud si rozbalíte defense. Ubývání štítu vidíte na žlutém kruhu okolo červené koule životů dole vlevo.
 • Brnění (armor) - procentně snižuje množství škody jakéhokoli druhu, které postava obdrží. Některé postavy (templáři) mají i skilly na zvýšení armoru. Hodnota armoru je vidět jako číslo pod koulí s manou dole vpravo nebo v obrazovce inventáře, když si rozbalíte panel Defense. Tam pak vidíte i kolik procent škody armor absorbuje.
 • Health injektory na horké klávese

Efekty škody:

Ke každému druhu škody se váže ještě efekt, který může nastat s určitou pravděpodobností, která je dána vlastnostmi zbraně nebo kouzla. Tento efekt trvá po určitou dobu, která je pravděpodobně ovlivněna i rozdílem úrovní hráče a potvor.

 • Omráčení (Stun) - na chvíli nemůžete reagovat, střílet ani se pohybovat. Postava se lehce kymácí a nereaguje. Nebezpečné v dosahu tlupy. Může nastat s určitou pravděpodobností po fyzickém útoku.
 • Fáze (Phase) - po dobu působení phase děláte jen poloviční škodu ale jste dvojnásobně zranitelní. Postava je po určitou dobu růžová a lehce jiskří, zvuk zní dutě. Nebezpečné, hlavně když vás dále zasáhne ignite nebo jste otrávení. Může nastat s určitou pravděpodobností při spektrálním útoku.
 • Vznícení (Ignite) - postava po určitou dobu hoří, za sekundu ztrácí 5% životů. Může nastat s určitou pravděpodobností při ohnivém útoku.
 • Toxin (otrava) - postava je zelenožlutá a ubývá jí život. Je slyšet ďábelský smích. Během trvání otravy se nelze léčit pomocí medipacků. Může nastat s určitou pravděpodobností při útoku jedem.
 • Šok (Shock) - postava je po určitou dobu modrá, třese se jako v elektrickém šoku, ubývá jí život a nemůže používat své dovednosti (kouzla). Může nastat s určitou pravděpodobností při elektrickém útoku.

Obrana proti efektům:

 • Shields - štíty. Dokud jsou aktivní, nedojde k efektu škody (Armor proti efektu škody nechrání).
 • Zvýšení příslušné defense pomocí výstroje nebo skillu.
 • při zasažení použít příslušný obranný prostředek. Jsou to věci, které můžete najít nebo koupit. Pokud je máte v inventáři sebou, nabízí se pak na klávese CTRL. Okamžitě zruší účinek efektu (omráčení, vznícení, otravu, šok, fázi) a zvyšuje na krátký čas obranu proti němu (je vidět ikonka vpravo nahoře).
  Pozn: Proti stunu je obrana gyro brace (nebo něco co má v názvu "gyro") v liště skillů. Na Ctrl to nefunguje, protže jste omráčení.

poslední změna: říjen 2011

Info o hře

Obecně o hře