Hele, ať je to cokoli, zabij to.
 

Potvory - affixy

Některé vzácné (rare) a legendary potvory mají na svém panelu ve hře spoustu různých vlastností - affixů. Následující tabulka podává jejich vysvětlení. Je to podle anglického zdroje, české názvy budu upřesňovat postupně.

Pozn: druh znamená kvalitu vlastnosti - n=normal, r=rare, l=legendary. Legendary potvora bude mít aspoň jednu vlastnost typu legendary, s 66% šancí jednu rare a s 33% šancí jednu normální.

Affix engčeskydruhvýznam
armored r středně zvýšená zbroj
asperous r přidá střední fyzickou škodu z trnů
backslash r přidá střední šanci na odražení střel zpět na hráče, středně zvýšená oblast odrazu okolo potvory
barbed n přidá slabou fyzickou škodu z trnů
blinking n malá šance, že se potvora teleportuje po zásahu
blistering l silná šance na zapálení, silná obrana proti zapálení
boomerang n přidá malou šanci na odražení střel zpět na hráče, trochu zvýšená oblast odrazu okolo potvory
burning r přidá střední šanci na zapálení, zvyšuje obranu proti zapálení (středně)
bursting n přidá malou oblast omráčení okolo potvory, totéž po smrti
cascading l velká šance, že potvora po smrti vyvolá nižší potvory
celestial l přidá silnou spektrální škodu z trnů
charged l přidá velkou oblast šokové škody okolo potvory, totéž po smrti
corroded l přidá silnou jedovou škodu z trnů
dampened l silně zvyšuje štíty
dazzling lpřidá velkou oblast fázové škody okolo potvory, ototéž po smrti
decomposing r přidá střední jedovou škodu z trnů
diminishing r střední šance, že potvora po smrti vyvolá nižší potvory
electrifying l velká šance na uvolnění Charged bolts když je zasažena, silná šance na šok, zvýšena obrana proti šoku
electrostatic r přidává střední spektrální škodu z trnů
energized l přidává silnou elektrickou škodu z trnů
ethereal n přidá slabou spektrální škodu z trnů
fast r středně zvýšená rychlost, zvýšená rychlost útoku nablízko druhou prackou, snížena prodleva mezi útoky u druhé pracky (off-hand)
febrile r přidá střední ohnivou škodu z trnů
fevered n přidá slabou ohnivou škodu z trnů
glimmering n přidá malou oblast fázové škody okolo potvory, totéž po smrti
grounded r středně zvyšuje štíty
hardy r středně zvyšuje max zdraví
hivehost l přidává velkou šanci na uvolnění explodujících kopí (jedovatých kobylek spíš), když je potvora zasažena, vysoce zvýšena obrana proti otravě
hyperfluxive l vysoce zvyšuje přetížení štítu (overload)
incending l přidává velkou oblast zápalné škody okolo potvory, totéž po smrti
infernal r přidává střední oblast zápalné škody okolo potvory, totéž po smrti
infested n přidává malou šanci na uvolnění explodujících kopí, když je zasažena, trochu zvýšena obrana proti otravě
overloaded n trochu zvyšuje přetížení štítů
overwhelming r středně zvyšuje přetížení štítů
pestilent r přidává střední oblast otravy okolo potvory
phased n přidává slabou šanci na fázování, trochu zvyšuje obranu proti fázování
phasing r přidá střední šanci, že se potvora teleportuje, když je zasažena
plagued n přidává malou oblast otravy okolo potvory
planeshifter r přidává střední šanci na fázování, středně zvyšuje obranu proti fázování
planewalker l přidává vysokou šanci na fázování, vysoce zvyšuje obranu proti fázování
powered n přidává slabou elktrickou škodu z trnů
pyretic l přidává silnou ohnivou škodu z trnů
quick n trochu zvýšená rychlost, trochu zvýšená rychlost útoku nablízko druhou prackou, trochu snížena prodleva mezi útoky u druhé pracky (off-hand)
razor l přidává velkou oblast omráčení okolo potvory, totéž po smrti
rebounding l přidává vysokou šanci odrazit střely zpět proti hráči, vysoce zvětšuje oblast odrazu okolo potvory
regenerating n přidává trochu k regeneraci zdraví
regresing n malá šance, že potvora po smrti vyvolá nižší potvory
robust l vysoce zvyšuje max zdraví
rotted n přidává slabou jedovou škodu
scorching n přidává slabou šanci na zapálení, trochu zvyšuje obranu proti zapálení
septic l přidává velkou oblast otravy okolo potvory
shielded n trochu zvyšuje štíty
shimmering r přidává střední oblast fázové škody okolo potvory, totéž po smrti
smoldering n přidává malou oblast zapálení okolo potvory, totéž po smrti
sparking n přidává malou oblast šoku okolo potvory, totéž po smrti
speedy l vysoce zvýšená rychlost, zvýšená rychlost útoku nablízko druhou prackou, snížena prodleva mezi útoky u druhé pracky (off-hand)
spiked r přidává střední oblast omráčení okolo potvory, totéž po smrti
swarming r přidává střední šanci na uvolnění explodujících kopí (jedovatých kobylek spíš), když je potvora zasažena, středně zvýšena obrana proti otravě
thorned l přidává silnou fyzickou škodu z trnů
thriving r středně zvyšuje regeneraci zdraví
thunderstruck n malá šance na uvolnění Charged bolts když je zasažena, malá šance na šok, trochu zvýšena obrana proti šoku
toughtened n trochu zvýšena zbroj (armor))
unyielding l vysoce zvýšena zbroj (armor)
vivacious l přidává velkou regeneraci zdraví
voltaic r přidává střední oblast šoku okolo potvory, totéž po smrti
warping l vysoká šance, že se potvora teleportuje, když je zasažena
zapping r střední šance na uvolnění Charged bolts když je zasažena, střední šance na šok, středně zvýšena obrana proti šoku

Poslední změna: listopad 2007, podle Prima guide

Info o hře

Démoni