To jsem hrála jako malá, zasunování kostek a kuliček do správných dír v krabici. No, a někomu to zůstane nafurt ...
 

Mody - vlastnosti a tipy

Článek byl psán pro hellgate:london ale obecně platí stále, v hellgate:global se tyto vlastnosti vyskytují také, mohou být změněné konkrétní hodnoty nebo může být něco nového. Budu to průběžně doplňovat

Mody jsou vylepšení, která můžete vkládat do zbraní. Zbraně mají speciální otvory (sloty), které se pro každý druh modu (tech, relic, fuel, battery, rocket, ammo - viz Mody) liší. Počet otvorů ve zbraních je náhodně generovaný a rovněž druhy modů jsou náhodné, avšak platí jistá omezení, které druhy modů do jakých zbraní mohou existovat, např meč nikdy nebude mít slot pro raketu mebo munici. Pušky hunterů většinou nemají sloty pro relikty, fokusy kabalistů mají sloty jen pro relikty ...

Dalším omezením je, že jak zbraně tak mody mají úrovně věci (item level), a ty se musí shodovat, abyste je mohli vložit. Úroveň věci, do které lze mod vložit, je u modu definována intervalem.

Mody lze ze zbraně vyndat pomocí de-modifikatoru za peníze a můžete je použít do jiné zbraně.

Mody mají různé kvality - normální, rare a legendary. Rare a legendary mod může mít více vlastností nebo větší hodnotu normální vlastnosti, nebo vlastnost, která se na normálním modu nevyskytuje.

Většina efektů se vyskytuje na všech druzích modu, snad kromě některých specifických pro huntery a templáře.

+x to attack strength - šance na to, že nastane příslušný efekt škody. Zbraň musí dělat druh škody, k níž se efekt vztahuje, jinak nikdy nenastane. Ale když pomocí třeba jiného modu ten druh škody přidáte, může to fungovat.

Stunning +x k shock attack strength (šance na elektrický výbo, funguje s elektrickou škodu)
Burning +x k ignite attack strength (šance na vznícení nepřítele, funguje s ohnivou škodou)
Contaminated +x k poison attack strength (šance na otrávení, funguje s jedem)
Forceful +x k stun attack strength (šance na omráčeníj, funguje s fyzickou škodou)
Spirited +x k phase attack strength (šance na fázi – nepřítel dělá poloviční škodu a dostává dvojnásobnou škodu, funguje se spektrální škodou )

+X% [druh škody] damage: přidá příslušný druh škody k základní škodě zbraně. Ačkoli se to na obrazovce na velikosti škody zbraně neprojevuje, bylo pokusy odzkoušeno, že škoda se skutečně přidá. Např když máte meč, který dělal fyz škodu 100 a přidáte 6% ohně, bude meč dělat 100 fyzické a 6 ohnivé škody. Pozn: to se hodí i pro minigames, když máte dělat určitý druh škody, i tohle malé procento stačí, abyste požadavek minigame splnili.

Spectral +x% spektral škody
Poisonous +x% toxické škody
Fiery +x% ohnivé škody
Shocking +x% elekctrické škody
Hammering +x% fyzické škody

+X% to damage: - zvýší vaši celkovou škodu o příslušné procento. Pokud děláte více druhů škody, bude procentně zvýšen každý z nich.

Shield overload - rychleji likviduje štít. Když má potvora štít (žlutý pásek pod zeleným ukazatelem života), musíte napřed zničit štít, abyste jí začali ubírat životy. Shield overload zvyšuje účinek zbraně proti štítu o příslušné procento. Když třeba děláte základní škodu 100 a máte shield overload 40%, budete dělat proti štítu škodu 140. Tohle je jeden z nejužitečnějších modů.
Disrupting - Shield overload x%

Shield Penetration - průnik štítem. Část škody, kterou děláte, projde šítem a přímo zraní nepřítele. Jestliže máte 10% shield penetration, pak 10% vaší škody bude zraňovat potvoru i skrz štít, zatímco ten zbytek bude působit pouze na štít.
Perforating - Shield penetration
Máte-li k tomu i shield overload, tak penetration se spočítá napřed, a pak se zbytek škody násobí procentem z overload.

[Demon:Necro:Beast:Spectral]blight - zvýší šanci na kritický úder proti příslušné kastě démonů
Např: Spectralblight Critical chance multiplier (spectrals) +x%

[Demon:Necro:Beast:Spectral]seeker - zvýšená škoda proti příslušné kastě démonů
Např: Spectral seekers +x% dmg to spectrals

Šance na spuštění nějakého kouzla/efektu při zásahu (hit)) nebo zabití (kill)potvory. Předpokládá se, že ty šance se mohou skládat, dáte-li do zbraně 2 mody s 5% šancí na fire nova, bude výsledná šance 10% Např:

Charged X% chance to release charged bolts when it kills
Thundering X% chance to release electric discharges when it kills
Explosive X% chance to release fire nova when it kills
Crippling X% chance to spray shrapnel when it kills

Critical dmg bonus - zvýší kritickou škodu o nějaké procento
Crusher - Critical dmg bonus +x%

Increase Critical Chance - zvýšení šance na kritickou škodu, přičte se k šanci, kterou už máte.

Zvýšení četnosti použití skillů (snižuje prodlevu), snížení nákladů na skilly apod Např:

Glorified Increase rate of swordsman skills by x% (zvyšuje frekvenci používání skillů meče)
Moderate Decrease cost of swordsmanship skills by x% (snižuje náklady na manu pro skilly meče)
Sparing Decrease power cost of tactical skills by x%

Energy Consumption - snížení spotřeby energie, užitečné pro laserové/paprskové zbraně, kdy vám postupně klesá účinnost, když dlouho nepřerušovaně střílíte, tímhle si prodoužíte dobu, než zbraň začne ztrácet účinnost.
Steady - Energy consumption -x

Increased splash damage radius - zvýšena plocha, na které škoda působí – (splaš), užitečné pro zbraně, které mají plošný účinek.
Expanded - Increased splash damage radius +x%

Recharging / healing - zrychlené doplňování života nebo power(many)
Recharging - Power regen x/min (regenerace many o x za minutu)
Healing - Health regen x/min (regenerace života)

Lucky - štěstí, zvyšuje šanci na lepší věci, asi
Lucky - Luck +x

Speciální pro lovce:
Hunters tech Weapon accuracy -x% ?
Accurate Weapon accuracy degradation -x (asi snižuje degradaci přesnosti automatických zbraní, když dlouho střílíte)
Optic enhancement Accuracy +x - zvyšuje přesnost
Aligned X% - increased range - zvýšený dostřel zbraně

Čtěte také:

Poslední změna: červen 2011. Změna menu. A
zpracováno podle přehledu modů ve foru hellgatelondon.com a modů, které jsem našla v beta testu.

Info o hře

Zbraně a výstroj