K čemu mapa, prostě jdete tam, kde se ještě něco hýbe, a zabijete to. Není co řešit.
 

Město

Londýn tak jak jej známe už neexistuje. Kdysi velké město teď leží v ruinách. Masivní, ohromný šrám ve struktuře naší reality víří a zvedá se jako dominanta na obzoru jak se mísí s permanentně potemnělou oblohou. Invaze, nevyslovitelná zkáza, která postihla Londýn a možná pohltila lidstvo. Hlavní město kdysi mocného národa bylo vymazáno a Burn – transformace našeho světa na jejich – právě začala.

 

Covent Garden Market

Okrsek Covent Garden Market je typickým příkladem devastace způsobené během invaze démonů. Budovy jsou v různém stadiu rozpadu, ohně pekelného původu stále joří pod trvale zatemněnou oblohou a kreatury z posvětí se procházejí po opuštěných ulicích. Je zde málo míst, kde se lze schovat nebo najít kryt a jakýkoli neozbrojený dobrodruh má jen velmi malou naději na přežití. Na ulicích lze vidět rozbitá okna, zničené výklady obchodů a spěšně zbudované obrany stejně jako důkazy tvrdého boje, který, jak se zdá, zuřil všude v kdysi pyšném městě Londýně.

 

Bloomsbury

Bloomsbury je oblast centrálního Londýna v obvodu Camden. V oblasti jsou některé z nejkrásnějších parků a budov a je obzvláště známá svými čtvercovými náměstími. To jsou hlavně velké a pravidelní Russel Square, menší neobvykle kulaté Bedford Square, Bloomsbury Square kterému dominuje velký Victoria House, Queen Square, kde je mnoho nemocnic, a Gordon Woburn aTorrington Squares, kde jsou části University College.

Okrsek Bloomsbury byl kdysi obsluhován mnoha tratěmi metra ale dnes je přístupný jen od Picadilly a Central lines. Holborn Station je nejbližší bezpečná oblast, ačkoli nedávné změny způsobené Burnem možná uvolnily tajný tunel, který je součástí nepoužívané stanice British Museum.

 

The British Museum

Nejstarší muzeum na světě. Britské muzeum bylo založeno roku 1753 a obsahovalo hlavně sbírky lékaře, vědce a sběratele sira Hanse Sloana. Jeho práce na poli botaniky, a zejména jeho studie o chemii v Apothecaries Hall v Londýně, položily základ toho, co bylo jádrem rané muzeální sbírky.

Britské muzeum je domovem sedmi miliónů objektů ze všech kontinentů ilustrujících a dokumentujících příběh lidské kultury od jejich počátků po současnost. Mnoho artefaktů je kvůli nedostatku místa uloženo pod muzeem. Ačkoli se stalo hlavně muzeem kulturních uměleckých objektů a artefaktů, bylo Britské muzeum založeno jako univerzální muzeum.

Po svém založení obdrželo Britské muzeum několik darů, včetně starých relikvií a antikvit. Od římských a řeckých artefaktů až k rozsáhlé sbírce Egyptských soch. Mezi jeho známější akvizice patřily the Rosetta Stone a proslulé Elgin Marbles.

The Queen Elizabeth II Great Court je zasklené náměstí v centru Britského muzea navržené architekty Foster and Partners. Střecha je ze skla a ocelové konstrukce s 1,656 páry unikátně tvarovaných skleněných panelů.

Info o hře

Podmenu