Ostřelovač. Odvážný chlapec za bukem ...
 

Marksman - ostřelovač pro patch 0 až 1.1 Hellgate London

Pokud hrajete multiplayer, máte již vyšší verzi hry, kde se popis skillů značně liší - přejděte zde

Tohle je bojovník na dálku, používá moderní zbraně a musí umět mířit. Druh škody, který dělá, se mění podle zvolených zbraní, neovlivňuje se to pomocí dovedností. Střelec je zabiják ale je zranitelný, a musíte ho hrát pozorně a chytře. Na rozdíl od jiných postav musíte cíl zaměřit, abyste ho trefili.

marksman

Zbraně jsou to hlavní

Máte jich mnoho a každá se hodí na něco jiného.

 • U automatických zbraní se při dlouhých dávkách snižuje přesnost. Při běhu se rovněž snižuje přesnost střelby.
 • Zásah do jakékoli části těla potvory má stejné účinky, na "headshoty" se tu nehraje.
 • Zbraně s plošným účinkem nemusíte příliš zaměřovat.
 • Paprskové zbraně ztrácejí po určité době účinnost, musíte na chvíli přestat, aby se dobily.
 • Ostřelovací pušky mají velkou účinnost ale malou kadenci.
 • Používejte mody - na zvýšení škody, likvidaci štítu, přesnost, a pro rychlopalné zbraně se hodí i "šance na spuštění něčeho" (proc). Upgradujte zbraně v Nano forge.
 • Můžete také házet granáty proti tlupám.

Vlastnosti

 • Přesnost - nutná pro požadavky zbraní, zvyšuje šanci, že se trefíte (jen míření nestačí) a zvyšuje šanci na kritický úder.
 • Odolnost (stamina) - zvyšuje počty životů, to se hodí vždy
 • Síla - pokud nebudete používat některé těžké zbraně jako je pila, nemusíte zde investovat.
 • Vůle - investujte, jen když to potřebujete kvůli zbraním, případně pokud by nedostatek many příliš omezoval vaše dovednosti - zde možná lepší použít powerpack.

Dovednosti střelce

Ricochet Reflected shot Homing shot Dead eye Hollow points beacon Elemental beacon Multibeacon Tactical stance Overshield Elemental vision Rapid fire Heightened senses Controlled burst Multishot Escape Escape artist Explosive grenade Phase grenade Toxic grenade Flashcracker grenade Napalm strike Smackdown Shock and awe

skills marksman
Klik pro větší obrázek

Pozn: čísla na obrázku znamenají max možný počet úrovní. České názvy zatím neznám. Čísla u názvu dovednosti níže znamenají požadovanou úroveň postavy. Je to řazeno podle sloupců z horního obrázku, aby navazující skilly byly u sebe.

Ricochet - 5
Když nastane kritický úder, je šance, že se aktivuje ricochet - střely se odrážejí od zdí a překážek a mohou dělat další škodu
S více body se zvyšuje trvání a procento šance na aktivaci
nahoru

Reflected shot - 15
Když nastane kritický úder, je šance, že se aktivuje reflected shot - střely se po zásahu odrazí na další nepřátele
S více body se zvyšuje procento šance na aktivaci
nahoru

Homing shot - 25
Když nastane kritický úder, je šance, že se aktivuje homing shot - některé střely automaticky vyhledávají cíle

Pozn: z trojice ricochet, reflected a homing shot může být aktivní vždy jen jeden. Nejdříve se počítá asi šance na ricochet, a když se nespustí, počítá se šance na další. Nemá zřejmě cenu investovat do více než jedné z těchto dovedností. Používají se hlavně u buildů založených na kritickém úderu, s rychlými zbraněmi nebo se zbraněmi s plošným účinkem.

Dead eye - 10
Zvyšuje šanci na kritický úder
S více body roste procento šance na krit
nahoru

Hollow points - 20
Střely ničí protivníkovu obranu, zvyšuje kritickou škodu
nahoru

Beacon - 5
Střelec dělá větší škodu.Označíte si potvoru, nad ní po nějakou dobu svítí maják a dokud tam je, ubližujete jí o hodně víc.
Dosah: 40m, prodleva: 2s
S více body se zvyšuje přidaná škoda a trvání majáku
nahoru

Elemental beacon - 15
Snižuje elementální obranu nepřítele o určitý počet bodů
S více body se obrana dále snižuje
nahoru

Multibeacon - 30
Všechny potvory v okruhu 4 metrů od označené potvory dostanou při zásahu vyšší škodu po dobu trvání majáku
Dosah: 40m, prodleva: 2s
S více body se zvyšuje přidaná škoda a trvání majáku (asi)
nahoru

Sniper - 10
Postoj, střelec musí být nehybný. pokud se pohne nebo znova stiskne sniper, postoj se zruší. Při sniperu vidí přes záměrný kruh na velkou dálku, škoda se zvyšuje o 200%, kadence střelby se snižuje o 40%, armor je snížen o 50%, spotřeba energie (many) je zvýšena o 150%.
S více body se zvyšuje dosah, rychlost střel a přesnost střelby.
nahoru

Master sniper - 25
Pasivní. Zvyšuje kritickou škodu, když je střelec v postoji Sniper
S více body se zvyšuje kritická škoda
nahoru

Tactical stance - 1 (1 bod investuje hra na začátku)
Postoj, střelec musí být nehybný. pokud se pohne nebo znova stiskne tactical stance, postoj se zruší.
S více body se zvýší šance na kritický úder
nahoru

Overshield - 10
Pasivní, funguje jen s tactical stance, přidává štíty
S více body se zvýší přidaná hodnota ke štítu
nahoru

Elemental visions - 20
Pasivní, funguje jen s tactical stance. Přidává šanci na elementální efekty - vznícení, omráčení, fázi, otravu, šok.
S více body se zvyšuje šance na efekt
nahoru

Rapid fire - 1
Dávková střelba, trvá 3 sekundy, během ní se nelze pohnout, rozptyl střel je větší.
Prodleva: 10s
S více body se zvyšuje kadence
nahoru

Heightened senses -15
Zvyšuje škodu při rapid fire
S více body se zvyšujepřidaná škoda
nahoru

Controlled burst - 25
Snižuje prodlevu mezi použitím rapid fire
S více body se zvyšuje četnost použití rapid fire
nahoru

Multishot - 30
Střílí více projektilů současně v dávce, přidává 2 projektily
Prodleva: 30 sekund
S více body se zvyšuje trvání ?
nahoru

Escape - 5
Únik - postava se stane na nějakou dobu neviditelná pro nepřátele. Vidíte ji jako průhlednou, jakoby skleněnou. Pokud se pokusíte zaútočit při escape, kryt se zruší a zas po vás jdou.
S více body se prodlužuje trvání
Pozn: Lze použít k úniku z tlupy, můžete při tom i skákat a použít Sprint,. Dá se to použít i při Sniperovi, aby po vás potvory po výstřelu nešly, používejte mezi výstřely Escape.
nahoru

Escape artist - 20
Zvyšuje rychlost pohybu při escape
nahoru

Explosive grenade - 1
Háže granát, který dělá ohnivou škodu, má šanci na vznícení, radius škody je 5m, po dopadu je zpoždění roznětky 2s. Má tendenci skákat a odrážet se.
Prodleva: 5s
S více body se zvyšuje ohnivá škoda
nahoru

Phase grenade - 10
Dělá spektrální škodu, radius 5m, přilne k pevnému povrchu a vybuchne se zpožděním 1s
Prodleva: 5s
S více body se zvyšuje šance na fázi (asi)
nahoru

Toxic grenade - 20
Prodleva: 5s
Vybuchuje při dopadu, dělá jedovou škodu v okruhu 5 metrů
Prodleva: 5s
S více body se zvyšuje šance na otrávení nepřátel(asi)
nahoru

Flashcracker grenade -30
Dělá fyzickou škodu v okruhu 5 metrů, má 1s zpoždění
Prodleva: 5s
S více body se zvyšuje šance na omráčení nepřátel(asi)

Pozn: ačkoli granáty mají docela dlouhou prodlevu mezi použitím, je možné udělat build založený hlavně na granátech, protže ty prodlevy jsou na sobě nezávislé. A v kombinaci s nějakou zbraní s plošnou škodou ...
nahoru

Napalm strike - 5
Ohnivé pole, které hodíte na nepřátele. Má zpoždění po dopadu. Dělá ohnivou škodu/sekundu po určitou dobu a má šanci na vznícení nepřátel.
Prodleva: 40s
S více body se zvyšuje délka trvání pole ( a tím i škoda)
Pozn: hodí se na vzdálené tlupy slabších potvor
nahoru

Smackdown - 15
Omračující pole, které hodíte na nepřátele. Má zpoždění po dopadu. Dělá fyzickou škodu/sekundu po určitou dobu a má šanci na omráčení nepřátel.
Prodleva: 40s
S více body se zvyšuje délka trvání pole ( a tím i škoda)
nahoru

Shock and awe - 25
Elektrostatická bariéra, kterou hodíte na nepřátele Má šanci na šok (nemohou používat svá kouzla), trvá to 10s, dělá elektrickou škodu/sek
Prodleva: 40s
S více body se zvyšuje elektrická škoda/sek
nahoru

Ilustrační screenshoty
marksman1 marksman2 marksman3
Kliknutím obrázky zvětšíte

Čtěte také:

Info o hře

Marksman