Ostřelovač. Odvážný chlapec za bukem ...
 

Marksman - ostřelovač v Hellgate Global

Skilly marksmana v Hellgate:London se liší, čtěte marksman HGL pro Hellgate:London.

Tohle je bojovník na dálku, používá moderní zbraně a musí umět mířit. Druh škody, který dělá, se mění podle zvolených zbraní, neovlivňuje se to pomocí dovedností. Střelec je zabiják ale je zranitelný, a musíte ho hrát pozorně a chytře. Na rozdíl od jiných postav musíte cíl zaměřit, abyste ho trefili.

marksman

Zbraně jsou to hlavní

Máte jich mnoho a každá se hodí na něco jiného.

 • U automatických zbraní se při dlouhých dávkách snižuje přesnost. Při běhu se rovněž snižuje přesnost střelby.
 • Zásah do jakékoli části těla potvory má stejné účinky, na "headshoty" se tu nehraje.
 • Zbraně s plošným účinkem nemusíte příliš zaměřovat.
 • Paprskové zbraně ztrácejí po určité době účinnost, musíte na chvíli přestat, aby se dobily.
 • Ostřelovací pušky mají velkou účinnost ale malou kadenci.
 • Používejte mody - na zvýšení škody, likvidaci štítu, přesnost, a pro rychlopalné zbraně se hodí i "šance na spuštění něčeho" (proc). Upgradujte zbraně v Nano forge.
 • Můžete také házet granáty proti tlupám.

Vlastnosti

 • Přesnost - nutná pro požadavky zbraní, zvyšuje šanci, že se trefíte (jen míření nestačí) a zvyšuje šanci na kritický úder.
 • Odolnost (stamina) - zvyšuje počty životů, to se hodí vždy
 • Síla - pokud nebudete používat některé těžké zbraně jako je pila, nemusíte zde investovat.
 • Vůle - investujte, jen když to potřebujete kvůli zbraním, případně pokud by nedostatek many příliš omezoval vaše dovednosti - zde možná lepší použít powerpack.

Dovednosti střelce

skills marksman
Klik pro větší obrázek

Pozn: čísla na obrázku znamenají max možný počet úrovní. Čísla u názvu dovednosti níže znamenají požadovanou úroveň postavy. Je to řazeno podle sloupců z horního obrázku, aby navazující skilly byly u sebe.

ASSAULT

Escape - Únik | 5

Únik - postava se stane na nějakou dobu neviditelná pro nepřátele. Vidíte ji jako průhlednou, jakoby skleněnou. Pokud se pokusíte zaútočit při escape, kryt se zruší a zas po vás jdou. Během první sekundy jste nezranitelní. Zruší se účinek Sprintu a adrenalinových pilulek.
max bodů: 7
mana: 35
interval použití: 30 s
První bod dává 3 sekundy trvání, dál se prodlužuje trvání o 1 sekundu za bod a snižují se náklady na manu.

Pozn: Dá se to použít i při Sniperovi - aby po vás potvory po výstřelu nešly, používejte mezi výstřely Escape.


Escape artist - Mistr úniků | 20

Zvyšuje rychlost pohybu při escape, pasivní
max bodů: 7
Zvyšuje se rychlost pohybu o 25% za bod


Rapid fire - Rychlopalba | 1

Dávková střelba, trvá 3 sekundy, během ní se nelze pohnout, rozptyl střel je větší, rychlost střelby je vyšší, škoda zvýšena o 10%. Zruší se Tactical stance, Sniper a Multishot
max bodů: 10
mana: 50
interval použití: 10s
první bod dává 100% zvýšení rychlosti střelby, dál se zvyšuje rychlost střelby o 15% za bod


Heightened senses - Ostré smysly | 15

Zvyšuje škodu při rapid fire, pasivní.
max bodů: 10
Zvyšuje se přidaná škoda o 8% za bod


Controlled burst - Řízene posílení | 25

Snižuje prodlevu mezi použitím rapid fire, pasivní
max bodů: 10
Zvyšuje četnost použití rapid fire o 25% za bod


Tactical stance - Taktický postoj | 1

Postoj, střelec musí být nehybný. Pokud se pohne nebo znova stiskne Tactical stance, postoj se zruší.
- Přesnost zbraně zvýšena o 50%
- Přesnost střelby zvýšena o 50%
- Dostřel zvýšen o 25%
- Rychlost střel zvýšena o 25%
max bodů: 10
mana: 35
První bod dává zvýšení škody o 15%, dál se zvyšuje škoda o 5% za bod.


Overshield - Extra štít | 10

Pasivní, funguje jen s tactical stance, přidává štíty
max bodů: 10
Zvýší přidaná hodnota ke štítům (asi se zvyšuje i s úrovní postavy)


Elemental visions - Elementální vize | 20

Pasivní, funguje jen s tactical stance. Přidává šanci na elementální efekty - vznícení, omráčení, fázi, otravu, šok.
Zvyšuje se síla útoku o 15% za každý bod


Concussion rounds | 5

Lovec používá speciální munici, která má zvýšenou šanci, že přeruší činnost nepřítele (interrupt strength). Je to aktivní dovednost. Žádné nároky na manu.
max bodů: 10
S více body se zvyšuje šance na interrupt strength o 12% pro každou střelu

Synergie: zvyšuje se šance na aktivaci interrupt strength při použití Rebounder rounds a Ravager rounds o 8% za bod v Concussion rounds
Bonusy ze synergií:
- šance na ricochet (odražení) 7% za bod v Rebounder rounds
- šance na retarget 2% za bod v Ravager rounds
nahoru


Rebounder rounds | 15

Lovec má speciální munici, která má šanci odrážet se od stěn a nepřátel. Je to aktivní dovednost. Žádné nároky na manu. Každý výstřel má šanci 10% na odražení (Ricochet)
max bodů: 10
Zvyšuje se šance na aktivaci odrážení o 10% pro každou střelu za každý bod

Synergie:zvyšuje se šance na aktivaci odrážení u Ravager rounds a Concussion rounds o 7% za bod rebounder rounds
Bonusy ze synergií:
- šance na retarget 7% za bod v Ravager rounds
- šance na interupt strength (přerušení činnosti nepřátel) 8% za bod v Concussion rounds


Ravager rounds | 25

Lovec používá munici, která má šanci, že proletí skrz nepřítele a zaměří se na další cíl (retarget). Je to aktivní dovednost. Žádné nároky na manu. Střely se mohou prostřelit nepřítele a zaměřit až dva další cíle, u kterých dělají 75 % původní škody.
max bodů: 10
Zvyšuje se šance na aktivaci odrážení o 3% pro každou střelu za každý bod

Synergie: zvyšuje se šance na aktivaci dalšího zaměření (retarget) u Rebounder rounds a Concussion rounds o 2% za bod v Ravager rounds
Bonusy ze synergií:
- šance na odražení 7% za bod v Rebounder rounds
- šance na interupt strength (přerušení činnosti nepřátel) 8% za bod v Concussion rounds


RECON

Dead eye - Sokolí zrak | 10

Zvyšuje šanci na kritický úder. Pasivní skill
max bodů: 7
1. bod dává 2% šance na kritický úder, dál roste procento šance na krit o 1% za bod


Weapon master | 20

Střely ničí protivníkovu obranu, zvyšuje procentně kritickou škodu.
max bodů: 7
Zvyšuje se kritická škoda o 30% za bod
nahoru


Multishot - Multistřela | 30

Střílí více projektilů současně v dávce, přidává 2 projektily. Nemůže se používat, když je aktivní Rapid fire.
max bodů: 10
mana: 71
interval použití: 30 sek
První bod - trvání 4 sek. dál se zvyšuje trvání o 1 sek za bod. (13 sek na úr.10)


Beacon - Signální světlo | 5

Střelec dělá větší škodu. Označíte si potvoru, nad ní po nějakou dobu svítí maják a dokud tam je, ubližujete jí o hodně víc.
max bodů: 10
mana: 30
dosah: 40m
interval použití: 2s
trvání: 6s
První bod dává o 21% více škody po 6 sekund, dál se zvyšuje přidaná škoda o 7% za bod


Elemental beacon - Elementální návěstí | 15

Snižuje elementální obranu a sílu útoku nepřítele o určitý počet bodů. Zvyšuje se to i s úrovní postavy. Pasivní
max bodů: 10
S více body se obrana nepřítele a síla útoku dále snižuje, závisí i na úrovni postavy.


Multibeacon - Multimaják | 30

Všechny potvory v okruhu 4 metrů od označené potvory dostanou při zásahu vyšší škodu po dobu trvání majáku
max bodů: 10
mana: 60
dosah: 40m
interval použití: 12s
trvání: 6s
První bod přidává 15% procent škody na potvory v okruhu 4 m, dál se zvyšuje přidaná škoda o 5% a dosah o 1 m za bod,


Sniper - Ostřelovač | 5

Přepínací dovednost. Dostanete se do vidění první osoby se záměrným křížem, můžete se pohybovat, ale pomaleji.
- Rychlost pohybu snížena o 50%
- Škoda zvýšena o 150%
- Přesnost zbraně zvýšena o 60%
- Dostřel zvýšen o 50%
- Rychlost střel zvýšena o 25%
- Zbroj snížena o 50%
- Spotřeba energie zbraně zvýšena o ???
- Rychlost střelby snížena
max bodů: 10
mana: 35
První bod - rychlost střelby a snížena o 50%, dál se penalizace rychlosti snižuje o 3% za bod. (23% na úr.10)


Master sniper - Mistr ostřelovač | 25

Pasivní. Zvyšuje kritickou škodu a kritickou šanci, když je střelec v postoji Sniper
max bodů: 10
Zvyšuje kritická škoda o 20% a kritická šance o 1% za bod.


DEMOLITIONS

Pozn: intervaly použití jsou pro jednotlivé druhy granátů nezávislé

Explosive grenade - Výbušný granát | 1

Háže granát, který detonuje při styku s nepřítelem, nevybuchuje při styku s jinými objekty. Po dopadu je zpoždění roznětky 2s.
-Dělá ohnivou škodu (velikost škody se zvyšuje s úrovní postavy)
- Přidává sílu útoku zapálení - zvyšuje se s úrovní postavy
- splaš radius škody: 5m
- Proražení štítů: 0
max bodů: 10
mana: 30
interval použití: 6s

Synergie: Zvyšuje se škoda všech druhů granátů o 12% za bod


Phase grenade - Fázový granát | 10

Dělá spektrální škodu, přilne k pevnému povrchu a vybuchne se zpožděním 1s a fázuje nepřátele po dobu 5s.
- Spektrální škoda se zvyšuje s úrovní postavy
- Radius škody: 6m
- Proražení štítů: 0
max bodů: 10
mana: 28
interval použití: 6s

Synergie: Zvyšuje sílu elementálních útoků u všech druhů granátů o 30% za bod


Toxic grenade - Toxický granát | 20

Odráží se od objektů a vybuchne po 1.5 sekundy. Vytvoří jedovaté pole s dosahem 5 metrů, které trvá 9 sekund
- Toxická škoda se zvyšuje s úrovní postavy
- Radius škody: 5m
- Síla útoku pro otravy se zvyšuje s úrovní postavy
- Proražení štítů: 0
max bodů: 10
mana: 28
interval použití: 6s

Synergie: Zvyšuje dosah škody u všech druhů granátů o 10% za bod


Flashcracker grenade - Bleskotřesný granát | 30

Dělá fyzickou škodu, omračuje nepřátele na dobu 3 sekund, vybuchuje při dopadu a má 1 sekundu zpoždění (pojistku)
- Fyzická škoda se zvyšuje s úrovní postavy
- Radius škody: 5m
- Síla útoku pro omráčení se zvyšuje s úrovní postavy
- Proražení štítů: 0
max bodů: 10
mana: 28
interval použití: 6s

Synergie: Zvyšuje proražení štítů u všech druhů granátů o 10% za bod


White-out grenade | 35

Oslepující granát, detonuje při dopadu, oslepuje na určitou dobu nepřátele v dosahu se silou útoku 300. Nepřátelští hráči jsou oslepeni na polovinu doby.
max bodů: 7
mana: 46
interval použití: 20s
První bod oslepí nepřátele v okruhu 10m na 2s, pak se dosah zvyšuje o 1m a trvání o 1s za bod


Napalm strike - Napalm | 5

napalm strike

Označíte nějakou oblast a po určité době tam vznikne ohnivé pole. Dělá ohnivou škodu a trvá 5 sekund. Má šanci na vznícení nepřátel.
- radius 10 m.
- síla útoku zapálení se zvyšuje s úrovní postavy
max bodů: 7
mana: 70
interval použití: 30s

Synergie: Zvyšuje délka trvání u všech druhů strike o 50% za bod


Smackdown - Přiražení | 15

Označíte nějakou oblast a po určité době tam vznikne omračující pole. Dělá fyzickou škodu/sekundu a trvá 3 sekundy. Má šanci na omráčení nepřátel.
- radius 10 m.
max bodů: 7
mana: 70
interval použití: 40s

Synergie: Zvyšuje sílu elementálních útoků u všech druhů strike o 25% za bod


Shock and awe - Šoková vlna | 25

Označíte nějakou oblast a po určité době tam vznikne serie elektrických polí, každé dělá elektrické škodu/sekundu a trvá 3 sekundy.
- radius 5 m.
- síla útoku šoku se zvyšuje s úrovní postavy
max bodů: 7
mana: 70
interval použití: 40s

Synergie: Zvyšuje dosah u všech druhů strike o 15% za bod


Emp blast | 10

Zničí štíty nepřátel v okruhu 15m
max bodů: 10
mana:
interval použití: 40s
První bod zabrání obnovení štítů na dobu 3s, dál se to prodlužuje o 1s za bod


Ilustrační screenshoty
marksman1 marksman2 marksman3
Kliknutím obrázky zvětšíte

Čtěte také:

Info o hře

Marksman