Plechovka Guardian nechá potvory, aby se o něho rozmlátily. Tupý ale užitečný.
 

Guardian - Strážce v Hellgate:London

Skilly guardiana v Hellgate:Global se liší, čtěte guardian HGG pro Hellgate:Global.

guardian

Tank, vyniká v situacích, kdy je okolo horda potvor, může taky mít silnější brnění a je orientován více na obranu. Když se nepohybuje, může dělat více škody. V partě na sebe nalákáte nepřátele, kteří budou marně útočit na váš téměř neprorazitelný pancíř místo na vaše nechráněné kamarády. Oblíbený otloukánek v partě. Nemá útoky na dálku a může používat jen omezené mnžství střelných zbraní, ale má útoky štítem, které mu umožňují rychlý přesun.

Vlastnosti - statistiky

  • Síla - zde se investuje hodně, je potřeba na nošení těžké zbroje a zvyšuje škodu zbraně.
  • Odolnost (stamina) - zvyšuje počet životů, je potřeba i na nošení věcí.
  • Vůle - na vyšších úrovních postavy je jí potřeba opravdu hodně, abyste mohli nosit meče, a hodí se i pro dovednosti meče.
  • Přesnost (accuracy) - sem nic, pokud neplánujete nějaký úchylný střílející build.

Body do vlastností se dají zhruba rozdělovat v poměru síla 2, odolnost 2, vůle 1 ale vždy si nechávejte nějaké nerozdělené do rezervy.

Dovednosti Guardiana - Strážce

Spiritual strength Aura of deflection Aura of vengeance Prayer of healing prayer of retirbution Great defender Aura of renewal Aura of defense Aura of salvation Grand aura Challenge Denounce heavenly condemnation Provoke Shield of faith Shield wall Shield bash Shield turn Shield charge Stampede Shield master Anchor Sword of reckoning Hamper Heavens arc Aura of power Aura of thorns

skilly guardian
Klik pro větší obrázek

Pozn: čísla na obrázku znamenají max možný počet úrovní. Čísla na spojnicích znamenají povinný počet bodů investovaný v předchozí dovednosti, pokud je větší než 1.

Čísla u názvu dovednosti níže znamenají požadovanou úroveň postavy. Je to řazeno podle sloupců z horního obrázku, aby navazující skilly byly u sebe.

Spiritual strength - Duchovní síla | 15

str

Snižuje nároky zbroje na sílu.
max bodů: 7
S každým investovaným bodem se sníží nárok na sílu o 12
 

úroveň 1 2 3 4 5 6 7
snížení nároků zbroje na sílu 12 24 36 48 60 72 84

Pozn: Většinou skončíte někde u 5-7 bodů do spiritual strength, zvláště chcete-li mít hodně životů. nahoru


Aura of deflection - Aura odrazu | 20

str

Šance, že zničí přilétající střely.
max bodů 4
S každým investovaným bodem se zvyšuje o 15%
 

úroveň 1 2 3 4
šance zničit střelu 30% 45% 60% 75%

Pozn: Chrání i členy party, pokud jsou v dosahu aury. Funguje na všechno, co je "hozeno" - střely, projektily od impů a gremlinů, koule od bruiserů, spektrální koule od mizících "prasatobradavic". Nefunguje na proudy ohně a blesky od orbilů nahoru


Aura of vengeance - Aura msty | 30

str

Šance, že se střely odrazí zpět na nepřátele
max bodů 4
Vyžaduje: 3 body v aura of deflection
S každým investovaným bodem se zvyšuje o 10%

úroveň 1 2 3 4
šance odrazit střelu 20% 30% 40% 50%

Pozn: Sem málokdo investuje, ačkoli by mohla být lepší v tom, že likviduje nepřátele, ta šance je menší. nahoru


Prayer of healing - Modlitba léčení | 10

str

Dává guardianovi a spojencům 25% životů
max bodů: 10
mana: 105
S každým investovaným bodem se snižuje prodleva mezi použitím

úroveň 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
četnost použití
(každých x sekund))
12 10 8.6 7.5 6.7 6 5.5 5 4.6 4.3

Pozn: Má společnou prodlevu s Prayer of retribution. Většinou stačí někde mezi 6-8 body. nahoru


Prayer of retribution - Modlitba obrany | 20

str

Všichni nepřátelé v okruhu guardianovy svaté aury mohou být zfázovaní. Dává šanci na zfázování nepřátel nablízku, sama spektrální škoda je nizká, 4-6.
max bodů: 10
mana: 65.8
S každým investovaným bodem se zvyšuje šance na fázování (attack strength/síla útoku)

úroveň 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
šance na fázování nepřátel 1080 1350 1620 1890 2060 2430 2700 2970 3240 3510

Pozn: někteří si stěžují, žeto fázuje jen zřídka, a ne všechny nepřátele. Je prý nutné sem dát více bodů 6-8 a mít na výbavě vlastnost "shield penetration"-"průnik štítem", aby aura prošla přes obranné štíty nepřátel (musí to být na výbavě, z meče nebo štítu to auru neovlivní). Teprve když způsobíte aspoň jeden bod škody na životě potvory, může se aktivovat efekt škody, tedy fázování. nahoru


Great defender - Mocný obránce | 30

str

Zvyšuje zbroj (armor) a regeneraci životů pro guardiana a spojence.
vyžaduje: 3 body v PoH a 3 body v PoR
trvá 20 sekund, prodleva: 180 sekund
max bodů: 7
mana: 131.5

Pozn: prý ten efekt není takový, aby vyvážil ty spotřebované body ale pokud předchozí dovednosti stejně používáte, dejte sem 1 bod. nahoru


Aura of renewal - Aura obnovování | 1

str

Regeneruje život o určité množství na každého nepřítele v dosahu svaté aury. Omezeno na max 5 nepřátel.
max bodů: 10
Ta regenerace je procento ze života, ačkoli obrazovka i skill kalkulátor tvrdí něco jiného. Jak velké číslo to je, není jisté, ale záleží to na počtu žiovtů postavy a úrovni aury. přesné tabulky nejsou zatím k dispozici, ve forech se objevují dva různé vzorce.

Pozn:Všeobecně panuje shoda, že, aby byla aura účinná, je potřeba ji vymaxovat a mít co nejvíc životů. A taky se hodí zvětšit velkou auru, aby bylo v auře vždy dost nepřátel. nahoru


Aura of defense - Aura obrany | 10

str

Zvyšuje zbroj o určité procento na každého nepřítele v dosahu svaté aury. Omezeno na max 8 nepřátel.
max bodů: 10
S prvním bodem je 9% zvýšení, pak se to s každým bodem zvyšuje o 1% nebo o něco více, podle skill kalkulátoru je to o 1%, podle hellgate.incgamers.com je to o trochu víc, Na úrovni 10 je pak 18% (kalkulátor) nebo 21% (incgamers)

Pozn: aby byla účinná, doporučuje se ji vymaxovat. nahoru


Aura of salvation - Aura spásy | 15

str

Zvyšuje obranu proti elementálním útokům. Omezeno na max 8 nepřátel.
max bodů: 5
Text říká, že je to o 15 bodů na každého nepřítele, skill kalkulátor ukazuje zcela jiné hodnoty (přičemž výchozí je 135 a +27 za každý bod) a nic jiného není zatím k dispozici.

Pozn: zatím celkem opomíjená aura nahoru


Grand aura - Velkolepá aura | 30

str

Je to okruh, který vymezuje působení aur postavy. Pasivní dovednost. Vidíte to jako fialový kruh okolo postavy.
max bodů: 5
S více body se zvyšuje dosah aury

úroveň 1 2 3 4 5
dosah aury +% 20% 30% 40% 50% 60%

Pozn: většinou se doporučuje 1 bod, pokud vůbec. nahoru


Challenge - Výzva | 5

str

Vyprovokuje nepřátele k útoku nablízko
max bodů: 7
mana: 20.6
dosah: 10m
interval použití (prodleva): 3s
S více body se zvyšuje trvání

úroveň 1 2 3 4 5 6 7
trvání výzvy (x sekund) 5 7 9 11 13 15 17

mnoho potvor je na "taunt"-lákání docela resistentních, takže je potřeba investovat více bodů, ale ani pak není výsledek zcela zaručený. Soudí se, že jde o bug, ale spíše je nutné investovat i do "Provoke". Skutečná síla je v tom, že přinutíte potvory, které normálně útočí na dálku, aby přiběhly na dosah. Dosah "lákání" není závislý na auře. Někdy je třeba výzvu několikrát opakovat. nahoru


Denounce - Odsouzení | 5

str

Strážce zatratí jednoho vybraného démona, kterému se tím sníží zbroj o 25%, a on zaútočí
max bodů: 10
mana: 30.9
dosah: 30m
interval použití (prodleva): 10s
S více body se zvyšuje šance, že se to povede

úroveň 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
šance na úspěch +% 300% 400% 600% 600% 700% 800% 900% 1000% 1100% 1200%

pozn: viz výše, není zaručen úspěch. nahoru


Heavenly condemnation - Nebeské odsouzení | 20

str

Snižuje zbroj nepřítele
max bodů: 7
S více body se se snižuje zbroj o 5%
 

úroveň 1 2 3 4 5 6 7
snížení zbroje nepřítele -% -5% -10% -15% -20% -25% -30% -35%

pozn: viz výše, není zaručen úspěch. nahoru


Provoke - Podnícení | 25

str

Zvyšuje účinnost výzvy proti inteligentním démonům. Pasivní dovednost
max bodů: 10
S více body se zvyšuje šance, že výzva bude úspěšná
 

úroveň 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
šance na výzvu +x 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350

Pozn: pokud používáte lákání potvor, v Nightmare i elite sem musíte něco zainvestovat, aby bylo účinné. nahoru


Shield of faith - Štít víry | 5

str

Vytvoří obranný štít kolem postavy.
max bodů: 10
mana: 33
S více body se zvyšuje trvání a přidaná hodnota štítu. Hodnota se zřejmě zvyšuje i s úrovní postavy, zatím neznám přesnou tabulku.

Pozn: Doporučuje se jeden bod (případně dva pro přístup k shield wall), a používat to na okamžité doplnění štítů, pokud na výbavě nějaké máte, když se chcete vřítit někam do tlupy monster. Dlouho to nevydrží ale trochu to pomůže. Ani maxovaný na vyšších úrovních nevydrží dlouho. Pro guradiana je zbroj (redukce škody) mnohem důležitější než štíty (jako vlastnost). Některé potvory prý mají průnik štítem. nahoru


Shield wall - obranná zeď | 25

str

Postava stojí na místě a absorbuje útoky, přičemž štítů postupně ubývá. Když se pohne, je obranná zeď deaktivována. Posiluje štíty o určitou hodnotu
max bodů: 10
mana: 41.2
četnost použití (prodleva): 15s
S více body se přidává hodnota posílení štítu. tabulka je podle skill kalkulátoru:

úroveň 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
zvýšení štítu +x 2680 3200 3420 42404760 5280 5800 6320 6840 7360

Pozn: Příklad použití Shield wall je, když na vás něco těžkého útočí, třeba Sydonai skáče, nebo Carnagor charguje - shield wall zvedne vaše štíty z 300 na třeba 1300. Absorbujete ten úder a bojujete dál, vaše štíty se zas sníží na 300 ale úder jste přežili. Pro takové účely vám stačí 1 bod.
Taky můžete za zdí chvilku počkat a šlehnout si injekci proti jedu nebo hoření, nebo regenerovat zdraví. nahoru


Útoky štítem vyžadují štít a ze zkušenosti vyplývá, že stačí okolo 5 bodů, aby byly účinné.

Shield bash - Úder štítem | 1

str

Úder štítem dělá jen malou škodu ale může omráčit nepřátele a zvyšuje se šance na efekty škody jako otrávení, zapálení, šok, fáze a omráčení.
max bodů: 10
mana: 10
S více body se zvyšuje šance na efekty škody.

úroveň 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
šance na efekt +%
(síla útoku)
0 30% 60% 90% 120% 150% 180% 210% 240% 270%

pozn: většinou se investuje jen pro postup k Shield turnnahoru


Shield turn - Rotující štít | 10

str

Úder štítem v otočce na okolní potvory
max bodů: 10
mana: 30
četnost použití (prodleva): 8s
S více body se zvyšuje šance na efekty škody.

úroveň 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
šance na efekt +%
(síla útoku)
90% 120% 150% 180% 210% 240% 270% 300% 330% 360%

Pozn: před a po útoku je malá prodleva. Asi nejpoužívanější omračující útok štítem, používá se proti tlupě. Má rovněž dobrou škodu (ve srovnání s bash). Mělo by stačit 5 bodů, aby to bylo účinné, ale někteří dávají i více. nahoru


Shield charge - výpad štítem | 20

str

Okamžitý teleport k nepříteli, zvyšuje šanci na omráčení o 200%.
max bodů: 10
mana: 30
dosah: 22m
četnost použití (prodleva): 15s
S více body se snižuje prodleva. tabulka zatím není k dispozici.

Pozn: většinou se používá na rychlý přesun k potvoře, a dává se 1 bod. nahoru


Stampede - Tank | 30

str

Guardian vyrazí v před o 15 metrů a udeří štítem do každé potvory v cestě a omráčí je
max bodů: 10
mana: 36
dosah:15m
četnost použití (prodleva): 8s
tabulka zatím není k dispozici.

Pozn: Názory na stampede jsou většinou negativní. Škoda u stampede je malá.
Stampede je dobré pro pozicování, třeba když se chcete dostat k bossovi zaštítěných impů, ale 1 bod tam stačí. nahoru


Shield master - Mistr štítu | 25

str

Pasivní dovednost. Zvyšuje trvání šoku, fáze, otravy, zapálení a omráčení u útoků štítem. Zvyšuje škodu působenou štítem.
max bodů: 7
S více body se zvyšuje trvání efektů škody a přímá škoda působená štítem

úroveň 1 2 3 4 5 6 7
trvání efektu +% 25% 50% 75% 100% 125% 150% 175%
škoda štítu +% 12% 24% 36% 48% 60% 72% 84%

Pozn: K úvaze: Zvyšuje škodu ale kolik škody děláte štítem? Spíše potvory jen omráčíte a dorazíte mečem. Také zvyšuje dobu, po kterou trvá omráčení. A pak záleží na tom, jestli za tu dobu stihnete potvory zabít – jestli ano, je investice do shield master zbytečná. Jestli například hrajete v partě, kde jsou potvory tužší, pak se to vyplatí. nahoru


Anchor - Kotva | 5

str

Když guardian stojí nehybně, zvyšuje se škoda jeho zbraní o nějaké procento. kdy že pohne, účinek dovednosti se zruší.
max bodů: 10
mana: 41
četnost použití (prodleva): 6s

úroveň 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
zvýšení škody +% 60% 70% 80% 90% 100% 110% 120% 130% 140% 150%

Jednobodový zázrak. Pokud nepoužíváte dovednosti lákání, využijete kotvu spíše k boji s bossy. Ale za ten 1 bodík to stojí v každém případě. nahoru


Sword of reckoning - Meč zúčtování | 1

str

Útok s výskokem a zvýšenou škodou
max bodů: 10
mana: 20.6
s více body se zvyšuje škoda

úroveň 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
zvýšení škody +% 100% 115% 130% 145% 160% 175% 190% 205% 220% 235%

Hodně "tanků" tohle vůbec nepoužívá, protže mají pořád nahozenou některou obrannou auru a mají málo many. Existují ale i útočné buildy, kde se používá "Aura of power"-"aura moci", která dokáže zregenerovat manu potřebnou pro častý útok. nahoru


Hamper - spoutání | 5

str

Útok zpomalí nepřítele a sníží jeho obranu. Trvá 10s.
max bodů: 10
mana: 22.7
s více body se snižuje rychlost nepřítele a jeho zbroj

úroveň 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
rychlost nepřítele -% -25% -30% -35% -40% -450% -50% -55% -60% -65% -70%
zbroj nepřítele -% -20% -23% -26% -29% -32% -35% -38% -41% -44% -47%

pozn: Hodí se pro hru v partě, a když plánujete hrát jen v partě, dejte tam 10 bodů, když solo, tak nic a radši nahodte anchor a rozsekejte je.
Snížení obrany z Hamperu se sčítá s "Denounce"-"zatracení", ale Hamper je spolehlivější. Denounce je účinné tak v 30-50%, některé potvory mají proti tomu rezistenci. nahoru


Heavens arc - Nebeský oblouk | 25

str

Útok s výskokem, pouze proti létajícím potvorám. Zvyšuje škodu o 100%
max bodů: 10
mana: 10
s více body se zvyšuje škoda útoku

úroveň 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
škoda +% 100% 120% 140% 160% 180% 200% 220% 240% 260% 280%

Pozn: většinou vystačíte s jedním bodem. Někteří sem neivestují vůbec a používají drapák k přitažení potvory (grappler)) nahoru


Aura of power - Aura moci | 5

str

Aura zvyšuje obnovování magické moci (many) o určité množství za každého nepřítele v dosahu. Omezeno na max 8 nepřátel.
max bodů: 10
s více body se zvyšuje počet regenerovaných bodů many. tabulka není k dispozici

Pozn: většinou vystačíte s 1 bodem, i pro build využívající Sword of reckoning. nahoru


Aura of thorns - trnová aura| 15

str

Aura zvyšuje poškození nepřátel z Trnů (thorns damage - to je vlastnost výbavy) za každého nepřítele v dosahu aury o určité procento. Omezeno na max 8 nepřátel.
max bodů: 10
s více body se zvyšuje škoda za nepřítele

úroveň 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
škoda +% 20% 23% 26% 29% 32% 35% 38% 41% 44% 47%

Pozn: Funguje i když máte na sobě štíty. Tvrdí se, že je buglá a nedělá to, co by měla – tedy zvyšovat účinek trnů z výbavy. nahoru


Ukázka hry za guardiana - 3 skilly, které může použít:


Přečtěte si také

Zpracováno podle: tabulky AB, Plánovač skillů, tabulky incgamers, forum na hellgatelondon.com

poslední změna: 20.listopad 2007, rozpracováno

Info o hře

Guardian