Plechovka Guardian nechá potvory, aby se o něho rozmlátily. Tupý ale užitečný.
 

Guardian - Strážce v Hellgate Global

Pro Hellgate:London jsou skilly odlišné - čtěte Guardian HGL pro Hellgate:London

guardian

Tank, vyniká v situacích, kdy je okolo horda potvor, může taky mít silnější brnění a je orientován více na obranu. Když se nepohybuje, může dělat více škody. V partě na sebe nalákáte nepřátele, kteří budou marně útočit na váš téměř neprorazitelný pancíř místo na vaše nechráněné kamarády. Oblíbený otloukánek v partě. Nemá útoky na dálku a může používat jen omezené množství střelných zbraní, ale má útoky štítem, které mu umožňují rychlý přesun.

Vlastnosti - statistiky

  • Strength Síla- zde se investuje hodně, je potřeba na nošení těžké zbroje a zvyšuje škodu zbraně.
  • Stamina t Odolnos - zvyšuje počet životů, je potřeba i na nošení věcí.
  • Willpower Vůle - na vyšších úrovních postavy je jí potřeba opravdu hodně, abyste mohli nosit meče, a hodí se i pro dovednosti meče.
  • Accuracy Přesnost- sem nic, pokud neplánujete nějaký úchylný střílející build.

Body do vlastností se dají zhruba rozdělovat v poměru síla 2, odolnost 2, vůle 1 ale vždy si nechávejte nějaké nerozdělené do rezervy.

skilly guardian
Klik pro větší obrázek

Pozn: Čísla na spojnicích znamenají povinný počet bodů investovaný v předchozí dovednosti.

Čísla u názvu dovednosti níže znamenají požadovanou úroveň postavy. Je to řazeno podle sekcí z horního obrázku, aby navazující skilly byly u sebe.

Shield

Dovednosti vyžadují štít v ruce.

Spiritual strength - Duchovní síla | 5

str

Snižuje nároky zbroje na sílu.
max bodů: 7
S každým investovaným bodem se sníží nárok na sílu o 12

Pozn: Většinou skončíte někde u 5-7 bodů do spiritual strength, zvláště chcete-li mít hodně životů.


Shield of faith - Štít víry | 5

str

Vytvoří obranný štít kolem postavy.
max bodů: 10
mana: 32
interval použití: 40s
1. bod zvyšuje hodnotu štítu o 911, trvání je 13s, pak se zvyšuje trvání o 1s a přidaná hodnota štítu o asi 230 za bod.


Shield wall - obranná zeď | 25

str

vyžaduje 2 body v Shield of faith. Postava stojí na místě a absorbuje útoky, přičemž štítů postupně ubývá. Když se pohne, je obranná zeď deaktivována. Posiluje štíty o určitou hodnotu
max bodů: 10
mana: 40
četnost použití (prodleva): 15s
1. bod dává +4555 ke štítům, pak se přidává asi 1100-1200 za bod.


Shield bash - Úder štítem | 1

str

Úder štítem dělá jen malou škodu ale může omráčit a odhodit (knockback) nepřátele. Zvyšuje se šance na efekty škody jako otrávení, zapálení, šok, fáze a omráčení.
max bodů: 10
mana: 10
Zvyšuje šance na efekty škody - stun, ignite, phase, poison a shock o 30% a škodu o 5% za každý bod


Shield turn - Rotující štít | 10

str

Úder štítem v otočce na okolní potvory
max bodů: 10
mana: 30
četnost použití (prodleva): 8s
1. bod dává 110% zvýšení šance na efekty škody - stun, ignite, phase, poison a shock, pak se přidává 50% za bod.

Pozn: před a po útoku je malá prodleva. Používá se proti tlupě.


Shield throw - hod štítem | 15

str

Vyžaduje 2 body v Shield turn. Odhodíte šít, který se odráží mezi nepřáteli a dělá extra škodu.
max bodů: 10
mana: 16
dosah: 20m
četnost použití (prodleva): 6s
Kritická šance a škoda se zvyšuje o 5% za bod.


Shield charge - výpad štítem | 20

str

Vyžaduje 3 body v Shield turn. Okamžitý teleport k nepříteli, zvyšuje šanci na omráčení o 200%.
max bodů: 10
mana: 30
dosah: 22m
četnost použití (prodleva): 15s
S více body se snižuje prodleva o 1.7 - 0.4s, hodnota snížení postupně klesá. Na úrovni 10 je prodleva 5.7s, na úrovni 5 je 8s.

Pozn: většinou se používá na rychlý přesun k potvoře


Stampede - Tank | 30

str

Vyžaduje 2 body v Shield charge. Guardian vyrazí vpřed o 15 metrů a udeří štítem do každé potvory v cestě a omráčí je.
max bodů: 10
mana: 36
dosah:15m
četnost použití (prodleva): 8s

1. bod dává 110% zvýšení šance na efekty škody - stun, ignite, phase, poison a shock, pak se přidává 50% za bod.


Shield master - Mistr štítu | 25

str

Pasivní dovednost. Zvyšuje trvání shock, phase, poison, ignite a stun (šoku, fáze, otravy, zapálení a omráčení) u útoků štítem. Zvyšuje škodu působenou štítem.
max bodů: 7
Zvyšuje se trvání efektů škody o 12% a přímá škoda působená štítem o 8% za bod.


Devotions

Aury. Může být aktivní jen jedna aura dokud nedosáhnete na Aura stability (úroveň 35)

Aura of renewal - Aura obnovování | 1

str

Regeneruje život o určité množství na každého nepřítele v dosahu Holy aura (svaté aury). Omezeno na max 8 nepřátel.
max bodů: 10
Ta regenerace je procento ze života, záleží to na počtu životů postavy a úrovni aury. Na úrovni 1 je to pro postavu úr.1 asi 67 životů za minutu, pak se přidává asi 20-30 - jak stoupají životy postavy a zároveň stoupá i množství za bod (za každého nepřítele v dosahu).


Aura of power - Aura moci | 5

str

Aura zvyšuje obnovování magické moci (many) o určité množství za každého nepřítele v dosahu. Omezeno na max 8 nepřátel.
max bodů: 10
S více body se zvyšuje počet regenerovaných bodů many, závisí to i na vaší celkové Willpower (za každého nepřítele v dosahu)..


Aura of defense - Aura obrany | 10

str

Zvyšuje zbroj o určité procento na každého nepřítele v dosahu svaté aury. Omezeno na max 8 nepřátel.
max bodů: 10
1. bod dává 3% zvýšení, pak se zvyšuje o 1% za každý bod (za každého nepřítele v dosahu).


Aura of salvation - Aura spásy | 15

str

Zvyšuje obranu proti elementálním útokům. Omezeno na max 8 nepřátel.
max bodů: 10
Elementální obrana (proti efektům škody) se zvyšuje o 132 ??? za každý bod (za každého nepřítele v dosahu)


Aura of deflection - Aura odrazu | 20

str

Šance, že zničí přilétající střely.
max bodů 4
1. bod dává 27%, pak se zvyšuje o 9% za bod.

Pozn: Chrání i členy party, pokud jsou v dosahu aury. Funguje na všechno, co je "hozeno" - střely, projektily od impů a gremlinů, koule od bruiserů, spektrální koule od mizících "prasatobradavic". Nefunguje na proudy ohně a blesky od orbilů.


Aura of vengeance - Aura msty | 30

str

Šance, že se střely odrazí zpět na nepřátele.
max bodů 4
Vyžaduje: 3 body v aura of deflection
1. bod dává 15%, pak 5% za každý bod.


Grand aura - Velkolepá aura | 30

str

Je to okruh, který vymezuje působení aur postavy. Pasivní dovednost. Vidíte to jako fialový kruh okolo postavy.
max bodů: 5
Zvyšuje se dosah aur o 12% za každý bod


Prayer of healing - Modlitba léčení | 10

str

Dává guardianovi a spojencům 25% životů
max bodů: 10
mana: 40
S každým investovaným bodem se snižuje prodleva mezi použitím, na 1. úrovni je prodleva 12s, snižuje se o 2 - 0.4s za bod.


Prayer of retribution - Modlitba obrany | 20

str

Všichni nepřátelé v okruhu guardianovy svaté aury mohou být zfázovaní. Dává šanci na zfázování (zvyšuje phase attack strength) nepřátel nablízku, spektrální škoda je 25-38.
interval použití: 10s
max bodů: 10
mana: 25

Tip z HGL: Je dobré mít na výbavě vlastnost "shield penetration"-"průnik štítem", aby aura prošla přes obranné štíty nepřátel (musí to prý být na výbavě, z meče nebo štítu to auru neovlivní). Teprve když způsobíte aspoň jeden bod škody na životě potvory, může se aktivovat efekt škody, tedy fázování.


Great defender - Mocný obránce | 30

str

Zvyšuje zbroj (armor) a regeneraci životů pro guardiana a spojence.
vyžaduje: 3 body v PoH a 3 body v PoR
trvá 20 sekund, prodleva: 180 sekund
max bodů: 7
mana: 50
1 bod dává 100% zvýšení armor a 750 regeneraci zdraví za minutu, pak se zvyšuje armor o 30% a zdraví o 225 za každý bod


Aura stability | 35

Umožní získat bonusy z více aur najednou. Pasivní
max bodů: 7
1. bod: 1 aura - 100% účinnosti, 2 aury - 75% účinnosti, 3 aury - 45%
za každý další bod se účinnosti zvyšují o 5%


Retribution

Heavens arc - Nebeský oblouk | 25

str

Útok s výskokem se zvýšenou škodou, pouze proti létajícím potvorám
max bodů: 10
mana: 10
1. bod dává 50% zvýšení škody, pak 10% za každý bod

Pozn: Někteří sem neivestují vůbec a používají drapák k přitažení potvory (grappler))


Sword of reckoning - Meč zúčtování | 1

str

Útok s výskokem a zvýšenou škodou
max bodů: 10
mana: 10
1. bod dává zvýšení škody o 42%, pak se zvyšuje o 10% za bod


Hamper - spoutání | 5

str

Útok zpomalí nepřítele a sníží jeho obranu. Trvá 10s.
max bodů: 10
mana: 22
1. bod dává snížení rychlosti o 20%, snížení armor o 12%, pak se snižuje rychlost o 5% a armor o 2% za bod

Pozn: Snížení obrany z Hamperu se sčítá s "Denounce"-"zatracení", ale Hamper je spolehlivější.


Aura of thorns - trnová aura| 15

str

Aura zvyšuje poškození nepřátel z Trnů (thorns damage - to je vlastnost výbavy) za každého nepřítele v dosahu aury o určité procento. Omezeno na max 8 nepřátel.
max bodů: 10
Dává 2 thorn physical damage (trnová škoda) za bod na 1 nepřítele v dosahu


Challenge - Výzva | 5

str

Vyprovokuje nepřátele v dosahu aury k útoku nablízko
max bodů: 7
mana: 20
dosah: 10m
interval použití (prodleva): 3s
1. bod dává trvání tauntu 5s, pak se zvyšuje o 1s za bod


Denounce - Odsouzení | 5

str

Strážce zatratí jednoho vybraného démona, kterému se tím sníží zbroj o 25%, a on zaútočí
max bodů: 10
mana: 30
dosah: 30m
interval použití (prodleva): 10s
1. bod zvyšuje sílu taunt o 30% a sníží armor nepřítele o 1%, pak se zvyšuje síla taunt o asi 8% a snižuje armor nepřítele o 1% za bod.


Anchor - Kotva | 5

str

Když guardian stojí nehybně, zvyšuje se škoda jeho zbraní o nějaké procento. kdy že pohne, účinek dovednosti se zruší.
max bodů: 10
mana: 30
interval použití (prodleva): 6s
1.bod dává zvýšení škody o 30%, pak se zvyšuje o 6% za bod


Onslaught | 20

str

Zvyšuje kritickou šanci. Pasivní dovednost.
max bodů: 4
Zvyšuje se kritická šance o 1% za bod


Blessed onslaught | 25

str

Vyžaduje 3 body v onslaught. Zvyšuje kritickou škodu. Pasivní dovednost.
max bodů: 7
zvyšuje kritickou škodu o 10% za bod


Ukázka hry za guardiana - 3 skilly, které může použít:


Přečtěte si také

poslední změna: červen 2011

Info o hře

Guardian