Tak máme zbraně s broukama .. no a? Třeba v Kambodži se jí smažení pavouci
 

Evoker - černokněžník (od patche 1.0)

evoker

Je to útočník na dálku, který nosí mystické Focus item (místo zbraní) a ty mu dávají speciální skilly a bonusy k útoku. Jestliže má dva Fokusy, může tyto bonusy a škodu zdvojnásobit. Může nosit i jiné střelné zbraně pro kabalisty, ale s nimi nefungují útočná kouzla

Evoker je takové křehké dělo. Je snadno zranitelný ale způsobuje velkou škodu. Na rozdíl od tradičních kouzelnických postav je evoker zcela závislý na věcech, protože focus device určuje, jak velký bude účinek (škoda) jeho kouzel. Když chcete velkou škodu, musíte najít dobré focus device. Dovednosti (skilly) přidávají dosah, šanci na speciální efekty jako vznícení, fáze, omráčení, otrava, případně zvyšují počet střel, trvání kouzel, atd. ale nikoli základní škodu.

Vlastnosti - statistiky
  • Vůli potřebujete kvůli maně do kouzel, zvyšuje i regeneraci many, a také hodně věcí pro evokera vyžaduje body do vůle. Když vám dojde mana, tak děláte prostě jen základní útok, který má focus device. Na doplňování many jsou powerpacky nebo můžete použít kouzlo drain power.
  • Odolnost (životy) - co nedáte do vůle, dejte sem.
  • Přesnost - pokud budete chtít používat jiné zbraně než fokusy, možná sem budete muset investovat, jinak ji moc nepotřebujete. (Zatím není známo, jak je to s kritickým úderem u evokera - jak velký vliv to má)
  • Sílu jen podle potřeby na věci, moc jí potřeba není

Dovednosti černokněžníka

brom curse afterlife spectral curse drain power drain life elemental drain word of fear arcane shield concentrate damage dual focus summon ember blink firestorm flameshard hellfire spectral bolt spectral lash spectral lash mastery lightning field tempest arc legion demonspine boneshard skullsplitter venom spirit venom armor swarm

skilly evoker
Klik pro větší obrázek

Pozn: čísla na obrázku znamenají max možný počet úrovní. České názvy zatím neznám. Čísla u názvu dovednosti níže znamenají požadovanou úroveň postavy. Je to řazeno podle sloupců z horního obrázku, aby navazující skilly byly u sebe.


Broms curse - Bromova kletba | 5

Očaruje potvory v dosahu a při zásahu z nich sajete život. Nad potvorama se objeví červené zuby. Počet životů, které se vyléčí za zásah, se zvyšuje podle úrovně postavy, o 12.5% za úroveň, např na úrovni 7 je to 8 životů, na úrovni 50 je to 40 životů za zásah. Škoda, kterou dělají zvířátka (ember), léčí vlastníka. Kouzlo se dá použít i za pohybu. Tohle kouzlo vyléčí každého, kdo na potvoru útočí, tedy i jiné hráče.
max bodů: 7
mana: zvyšuje se podle úrovně postavy až na 40
Dosah: 20 metrů, prodleva 2s
S dalšími body +1 cíl a +1 sek trvání, začíná na 4 cíle/5sek
nahoru


Afterlife - Posmrtná síla | 25

Doplňuje život z mrtvých nepřátel. Šetříte injektory. Počet doplněných bodů zdraví se zvyšuje s úrovní postavy (na úrovni 50 je to 270).
max bodů: 10
Dosah: 10 metrů, prodleva na počátku: 20s
S více body se zkracuje prodleva mezi použitím (17.4 12.9 10.3 ...)

Pozn: užitečné i s jedním bodem, stačí to mít jako vlastnost na zbrani v záložní sadě, po boji je dost času na přehození zbraní
nahoru


Spectral curse - Spektrální prokletí | 30

Označíte si několik okolních potvor (počet závisí na úrovni skillu), nad jejich hlavami se objeví fialové koule, a až některá zemře (pomocí nějakého jiného vašeho útoku), vybuchne a zraní okolní potvory.
max bodů: 10
mana: 30 (43 na úr. 50)
dosah: 20 metrů
interval použití: 4.8 s
S více body se zvyšuje trvání a počet potvor, na které to funguje, a zpomalení.
Na úrovni 1 - 4 cíle/5 sek, zpomalení cíle o 10%,
+1 cíl/+1 sek, zpomalení o +5% za bod

Pozn: zvyšuje účinky všech vašich skillů, zvyšuje vaši bezpečnost zpomalením potvor. Doporučuje se buď investovat hodně nebo úplně vynechat.
nahoru


Drain power Vysátí moci | 5

Saje manu z nepřátel v dosahu, čím je jich víc, tím je to rychlejší. Je to kontinuální skill, probíhá v čase. Nepotřebuje manu
max bodů: 7
dosah: 20 metrů
S více body se zvyšuje rychlost regenerace many o 20% za bod
Pokud to máte na záložní zbrani, pozor na 1 sekundovou prodlevu, která nastane po přehození zbraní.

nevýhoda je, že to musíte celou dobu držet stisknuté a když to nemáte na myším tlačítku, špatně se utíká, protže mana vám většinou chybí, když jste v průšvihu
nahoru


Drain life - Vysátí života | 15

Saje z nepřátel život. Ubírá jim to život, čím víc nepřátel okolo, tím je to rychlejší, protže z nich sajete současně. Počet vysátých životů závisí na úrovni postavy a úrovni skillu. Např na úrovni postavy 7 je to 9 životů za sek, na úrovni 50 je to 59 životů za sekundu.
max bodů: 7
mana: 7/sekundu (20/sek na úr.50)
dosah: 20 metrů
S více body se zvyšuje rychlost počet životů vysosaných za sekundu (59/s 88/s 118/s ...)

Nevýhoda je, že to musíte celou dobu držet stisknuté a když to nemáte na myším tlačítku, špatně se utíká, ale protože vám životy přibývají docela rychle, není to tak kritické jako u many
nahoru


Elemental drain - elementální vysátí | 25

Zvyšuje vaši obranu proti elementálním útokům a u nepřátel ji snižuje. Nemusíte držet tlačítko stisknuté, pokud neztratíte cíl z dohledu - po 3 sekundách se objeví bubliny a po 8 sekund jste vy bezpečnější a cíl zranitelnější. Jestliže se preruší ten proud během počátečních 3 sekund, nezískáte nic ale časovač skillu běží. Nevybudí to potvory, aby po vás šly.
mana: 33 na úr. 50
dosah: 20m
interval použití 5s
S více body se zvyšuje procento vaší obrany a snižuje se obrana nepřátel
Na úr 1 zvýšení obrany o 45%/snížení cíle o 18%, další bod +15%/-6%

Je tam prý chyba, není to procento ale číslo, což je na vyšších úrovních zanedbatelná hodnota, funguje jen na jednoho protivníka.
nahoru


Word of fear - Slovo strachu

Děsí nepřátele, kteří se dají na útěk
max bodů: 10
dosah 12m
interval použití: 10s
S více body se zvyšuje šance, že to zafunguje, o 33%

s jedním bodem je šance ve vyšší obtížnosti malá, buď investujte nebo to vynechte.
nahoru


Arcane shield - Mystický štít | 10

Zvyšuje hodnotu štítů, závisí i na úrovni postavy.
max bodů: 10
mana: 20 (34 na úr.50)
trvání: 10 s
interval použití: 24s
S více body se zvyšuje hodnota štítů

Aspoň 1 bod sem dejte, můžete to používat i k okamžitému obnovení štítů. Dá se to použít strategicky tak, že štíty nahodíte těsně před bitvou a po vypršení 10 sekund vycouváte.
Čím vyšší hodnota štítů, tím vyšší regenerace.
nahoru


Concentrate damage - soustředění škody | 20

Procentně zvyšuje škodu kouzel. Musíte stát na místě.
max bodů: 10
mana: 35 (60 na úr. 50)
interval použití: 10s
S více body se zvyšuje škoda o 7%, 21% na úrovni 1
nahoru


Dual focus - Dvojí ohnisko | 5

Umožní používat současně dva fokusy. Pro kouzla je to důležité, protože se škoda obou fokusů sčítá. Snižuje nároky věcí na vůli.
max bodů: 7
S více body se více sníží nároky věcí o 12 bodů

aspoň 1 bod tam dát musíte. Ale dál až podle potřeby, protže do vůle asi stejně investovat budete kvůli maně. Některé mody a zbraně na vyšší úrovni vyžadují hodně vůle, tak si nechte body v rezervě.
nahoru


Summon ember - žhavý uhlík | 15

Vyvolá elementála, který bojuje po vašem boku. Sníží to vaši celkovou zásobu many o 37 bodů (o 85 bodů na úr. 50)
max bodů: 10
Prodleva: 8s
S více body se zvyšuje jeho škoda o 15%

Pozn: ten elementál toho moc nevydrží ale na strategické odlákání nepřátel se použít dá i s 1 bodem. Další body jeho životy nijak nezvyšují.
nahoru


Blink - Přebliknutí | 20

Okamžitý teleport o pár metrů.
max bodů: 10
S více body se snižuje prodleva mezi použitím (17.4 12.9 10.3 ...)
nahoru


Firestorm - Ohnivá smršť | 1

Střílí ohnivé střely v rychlém sledu, mají šanci na vznícení. Střely mají vějířovitý rozptyl, je to vhodné na boj nablízko.
max bodů: 10
mana: 1.7 (2.9 na úr 50) je to pro každou střelu
dosah: 10 m
S více body se zvyšuje škoda o 5% za bod.

Na začátku hry nejúčinnější skill i s 1 bodem, nevýhoda je krátký dosah a hodně spotřebovává manu, které ještě moc nemáte. Velmi užitečné pro upalování grotesků, protže pak z nich nic neleze.
nahoru


Flameshards - Ohnivé střepiny | 15

Střílí ohnivé úlomky na více nepřátel najednou vejířovitě. Úlomky cse zaseknou do nepřátel a po jedné sekundě vybuchnou. Mají dosah škody 1m. Střepiny, které se zabodnou do stěn, mohou poškodit nepřátele v dosahu. Rozptyl střepin je ovlivněn přesností.
max bodů: 10
mana: 20 (33 na úr 50)
dosah: 25m
interval použití: 1.5 s
S více body se zvyšuje šance na zapálení nepřátel o 25% za bod
nahoru


Hellfire - Pekelný oheň | 30

Fokusem označíte na zemi místo, kde se po 1 sekundě mobejví pentagram, s tím pak ještě můžete hýbat dokud držíte tlačítko stisknuté, a až uvolníte stisk tlečítka, odpočítají se 3 vteřiny do výbuchu. Výbuch má šanci na zapálení a pokrývá ohněm oblast v dosahu asi 10 metrů.
max bodů: 10
mana: 50 (80 na úr.50)
dosah: 25m
interval použití: 2s
S více body se zvyšuje šance na zapálení o 25% za bod

Pozn: od patche 1.2 by měl výbuch nastat okamžitě
nahoru


Spectral bolt - Spektrální výboj |1

1 fixně investovaný 1 bod na počátku hry
Střílí kouli, která se při dopadu rozvětví a zasáhne několik potvor. Je to útok na dálku, nablízko nemá šanci se větvit, ale občas taky nic netrefí. Větvení nastane zhruba ve vzdálenosti 15 metrů. Dělá škodu a má šanci na fázování.
max bodů: 10
mana: 20 (37 na úr.50)
dosah: 28m
interval použití: 1s
S dalšími body se zvyšuje šance na fázování nepřátel o 25% za bod

Pozn: s jedním bodem je to skoro na nic, tak při 3-4 už je vidět, že to slušně likviduje. Hažte to potvorám v dálce pod nohy, jako při kuželkách. Když jsou blíž, hažte jim na hlavu. Je to hodně nespolehlivé.
nahoru


Spectral lash - Spektrální šlehnutí | 10

Střílí paprsek, který se zachytí o potvoru a postupně ji likviduje. Stojí 30 many za sekundu.
max bodů: 10
mana: 19/sek (41/sek na úr.50)
S více body se zvyšuje dosah o 3m za bod (počáteční 18m)

Pozn: Nejvíc užitečné až při více bodech, kdy to má velký dosah na ostřelování
nahoru


Spectral lash mastery - Mistrovství spektrálního šlehnutí | 25

Potvory zabité pomocí spectral lash vybuchnou a poškodí okolní nepřátele. Zafunguje to jen jednou za 2 sekundy. Zvyšuje šanci na rozfázování.
max bodů: 10
S více body se zvyšuje šance na rozfázování potvor o 50% za bod
nahoru


Lightning field - Bleskové pole | 10

Hážete pole elektrické energie, které trvá 5 sekund. Dělá škodu a má šanci na šok.
max bodů: 10
mana: 24 (36 na úr.50)
dosah: 30 m
interval použití: 2 s
S více body se zvyšuje plošný rozsah pole o 15% za bod

Pozn: velmi užitečné na tlupy slabších nepřátel jako fellbore nebo zombie, případně i spectral miniony
nahoru


Tempest - Bouře | 20

Vytvoří mrak, z kterého lítají elektrické blesky, které zasáhnou náhodně zvolené cíle v dosahu. Mrak trvá asi 16 sekund. Můžete mít současně více mraků (2-3)
max bodů: 10
mana: 40 (55 na úr. 50)
dosah: 15 m
interval použití: 8 s
S více body se zvyšuje frekvence blesků o 10% za bod
nahoru


Arc legion - Elektrická smršť | 30

Evoker vysílá několik elektrických oblouků, které se zachytí o potvory a postupně je smaží, při více potvorách se rozdělí. Rozdělí se i škoda.
max bodů: 10
mana: 20/sek (51/sek na úr. 50)
dosah: 18m
S více body se zvyšuje šance na šok o 25% za bod

Pokud se všechny oblouky zaměří na 1 cíl, je škoda větší než u spectral lash.
V patchi 1.0 je chyba, kdy arc legion (a tempest) má 10 krát větší šanci na efekty škody než by měl mít, bude pravděpodobně opraveno
nahoru


Demonspine - Démonská kost | 5

Střílí kopí po potvorách, které jimi může proniknout, a má šanci na omráčení, fyzická škoda.
max bodů: 10
mana: 18 (30 na úr. 50)
dosah: 25m
S více body se zvyšuje šance na omráčení o 25% za bod

Pozn: občas se to špatně trefuje, ale už s pár body je vidět, že se potvory cukají, jak je to kratičce omráčí. Šikovné na ty spektrální telata co se objevují ve vzduchu „odnikud“ a na tlupy v chodbách kvůli průniku potvorama, zasáhne jich více v řadě.
nahoru


Bone shards - Úlomky kostí | 10

Evoker vystřelí vějířovitě do všech stran kolem sebe úlomky, které mají navíc malý radius (1m) plošné škody. Omračují a odhazují okolní potvory. Fyzická škoda.
max bodů: 10
mana: 20 (38 na úr. 50)
dosah: 10m
interval použití: 6s
S více body se zvyšuje šance na omráčení o 50% za bod

Pozn: někteří si stěžují, že to málo zasahuje a málo omračuje
nahoru


Skullsplitter - Tříštění lebky | 20

Evoker hodí lebku, která se rozpadne do dalších fragmentů. Když lebka dopadne do vzdálenosti menší než 10 jmetrů, odrazí se dál. když dopadne dále, než 10 metrů, roztříští se. Když narazí do nepřítele před roztříštěním, skoro nic mu neudělá. Úlomky se pohybují nepředvidatelně. nemají šanci na omráčení.Ty úlomky pak vybuchnou a s dosahem 2 m okolo poškodí nepřátele
max bodů: 10
mana: 35 (51 na úr 50)
dosah: 20m
interval použití: 5s
S více body se zvyšuje počet fragmentů o 2 za bod, začíná se na 12
nahoru


Venomous spirit - Jedovatý duch | 5

Vystřelí obláček jedu, nad zasaženou potvoru je lebka a je šance, že se dá na útěk, na potvoru působí jedová škoda a může nastat otrava.
max bodů: 10
mana: 18 (27 na úr.50)
dosah: 35m
interval použití: 1 s
S více body se zvyšuje šance, že potvora zdrhne o 20% za bod

Pozn: Duch se pohybuje dost pomalu. Lze ho použít k průzkumu, protože se automaticky zaměřuje. Když ho vypustíte před křižovatkou, zahne tam, kde je potvora.


Venom armor - Jedová zbroj | 15

Kolem kabalisty je jedovaté brnění - roj brouků, které zvyšuje zbroj postavy o příslušný počet bodů, který závisí na úrovni postavy a skillu. Brouci zaútočí na nepřátele v dosahu a budou je okusovat po dobu 8 sekund. Hodnota zbroje je na úrovni 50 asi 400, což dělá 60% redukce škody
max bodů: 10
mana: 40 (70 na úr. 50))
interval použití: 60s
S více body se zvyšuje účinek a trvání armoru.


Swarm - roj | 30

Kabalista hodí kouli s jedovatým hmyzem, po dopadu se vytvoří jedovaté pole v průeru asi 10 m, které trvá 7 sekund.
max bodů: 10
mana: 55 (70 na úr.50)
dosah: 30m
interval použití: 6s
S více body se zvyšuje šance na otravu o 20% za bod a trvání
nahoru

Ukázka hry za evokera - 3 skilly, které může použít

 

Čtěte také:

V popisu některých skillů použity údaje od blood-Doll>

Info o hře

Kabalisté