Tak máme zbraně s broukama .. no a? Třeba v Kambodži se jedí smažení pavouci
 

Evoker - černokněžník v Hellgate Global

Skilly evokera v Hellgate:London se liší, čtěte evoker HGL pro Hellgate:London.

evoker

Je to útočník na dálku, který nosí mystické Focus item, a ty mu dávají speciální skilly a bonusy k útoku. Může nosit i jiné střelné zbraně pro kabalisty, ale s nimi nefungují útočná kouzla

Výše škody kouzel závisí na investovaných bodech do příslušného skillu a na škodě (power) focusů. Skilly přidávají dosah, šanci na speciální efekty jako vznícení, fáze, omráčení, otrava, případně zvyšují počet střel, trvání kouzel i základní škodu.

Vlastnosti - atributes
  • Willpower potřebujete kvůli power do kouzel, zvyšuje i regeneraci power (many), a věcí pro evokera vyžadují hodně bodů do vůle. Na doplňování power jsou powerpacky nebo můžete použít kouzlo Drain power.
  • Stamina (životy) - co nedáte do willpower, dejte sem.
  • Accuracy (přesnost) - pokud budete chtít používat jiné zbraně než fokusy nebo dělat build zaměřený na kritickou šanci, možná sem budete muset investovat, ale pouze na požadvky věcí.
  • Strength jen podle potřeby na věci.

Skilly (dovednosti) evokera

skilly evoker
Klik pro větší obrázek

Pozn: čísla na obrázku znamenají max možný počet úrovní. Čísla u názvu dovednosti níže znamenají požadovanou úroveň postavy.

NATURE

Demonspine - Démonská kost | 5

Střílí kopí po potvorách, které má šanci na omráčení, fyzická škoda. Na úrovních 4,7 a 10 se přidá další kopí.
max bodů: 10
mana: 18 (30 na úr. 50)
dosah: 25m
První bod dává 1 spine, každý další bod zvyšuje škodu spine o 5% a šanci na omráčení o 10%.

Jeden z nejúčinnějších skillů evokera na tlupy i na bosse.


Bone shards - Úlomky kostí | 10

Evoker vystřelí vějířovitě do všech stran kolem sebe úlomky, které mají navíc malý radius (1m) plošné škody. Omračují a odhazují okolní potvory. Fyzická škoda.
max bodů: 10
mana: 20 (38 na úr. 50)
dosah: 10m
interval použití: 6s
Každý bod zvyšuje šanci na omráčení o 50%


Bone wall - Kostěná zeď | 20

Vytvoří zeď z kostí, která trvá 10s
max bodů: 10
mana: 50
dosah: 25m
interval použití: 10s
Každý bod zvyšuje trvání zdi o 60%.


Skullsplitter - Tříštění lebky | 25

Evoker hodí lebku, která se rozpadne do dalších fragmentů. Když lebka dopadne do vzdálenosti menší než 10 jmetrů, odrazí se dál. Když dopadne dále než 10 metrů, roztříští se. Ty úlomky pak vybuchnou a s dosahem 2 m okolo poškodí nepřátele
max bodů: 10
mana: 35 (51 na úr 50)
dosah: 20m
interval použití: 3s
První bod dává 12 fragmentů, každý další bod přidá 2 fragmenty.


Firestorm - Ohnivá smršť | 1

Střílí ohnivé střely v rychlém sledu, mají šanci na vznícení. Střely mají vějířovitý rozptyl, je to vhodné na boj nablízko.
max bodů: 10
mana: 1.7 je to pro každou střelu
dosah: 10 m
Každý bod zvyšuje škodu o 5%.

Většinou se investuje jen pro přístup k vyšším skillům


Flameshards - Ohnivé střepiny | 15

Střílí ohnivé úlomky na více nepřátel najednou vejířovitě. Nejničivější skill nablízko, když se všechny shardy zaseknou do jednoho nepřítele.
max bodů: 10
mana: 20 (33 na úr 50)
dosah: 25m
interval použití: 2 s
Každý bod šanci na zapálení nepřátel o 25% a pravděpodobně i škodu.


Hellfire - Pekelný oheň | 30

Fokusem označíte na zemi místo, kde se objeví pentagram, s tím pak ještě můžete hýbat dokud držíte tlačítko stisknuté, a až uvolníte stisk tlačítka, dojde po 1s k výbuchu. Výbuch má šanci na zapálení a pokrývá ohněm oblast v dosahu asi 10 metrů.
max bodů: 10
mana: 50 (90 na úr.50)
dosah: 25m
interval použití: 2.5s
Každý bod zvyšuje šanci na zapálení o 25% a velikost oblasti o 5%.

Asi nejničivější plošný skill evokera


Lightning field - Bleskové pole | 10

Hážete pole elektrické energie, které trvá 5 sekund. Dělá škodu a má šanci na šok.
max bodů: 10
mana: 24 (36 na úr.50)
dosah: 30 m
interval použití: 2s
Každý bod zvyšuje rozsah pole o 16%


Tempest - Bouře | 20

Vytvoří mrak, z kterého lítají elektrické blesky, které zasáhnou náhodně zvolené cíle v dosahu. Mrak trvá asi 16 sekund. Můžete mít současně více mraků (2-3).
max bodů: 10
mana: 40 (55 na úr. 50)
dosah: 15 m
interval použití: 8 s
Každý bod zvyšuje frekvenci blesků o 10%

Pozn: Tempest velmi dobře předává elementální efekty z modů, přesto je na vyšších obtížnostech, příp. v partě, málo účinný.


Arc legion - Elektrická smršť | 30

Evoker vysílá několik elektrických oblouků, které se zachytí o potvory a postupně je smaží, při více potvorách se rozdělí. Rozdělí se i škoda.
max bodů: 10
mana: 20/s (51/s na úr. 50)
dosah: 18m
Každý bod zvyšuje šanci na šok o 25% a škodu šoku o 25%

Pokud se všechny oblouky zaměří na 1 cíl, je škoda větší než u spectral lash.


Venomous spirit - Jedovatý duch | 5

Vystřelí obláček jedu, nad zasaženou potvoru je lebka a je šance, že se dá na útěk, na potvoru působí jedová škoda a může nastat otrava.
max bodů: 10
mana: 18 (27 na úr.50)
dosah: 35m
interval použití: 1 s
S více body se zvyšuje šance, že potvora zdrhne, o 20% za bod


SPIRIT

Venom armor - Jedová zbroj | 15

Kolem kabalisty je jedovaté brnění - roj brouků, které zvyšuje zbroj postavy o příslušný počet bodů, který závisí na úrovni postavy a skillu. Brouci zaútočí na nepřátele v dosahu a budou je okusovat po dobu 8 sekund. Hodnota zbroje je na úrovni 50 asi 400, což dělá 60% redukce škody
max bodů: 10
mana: 40 (70 na úr. 50))
interval použití: 60s
První bod přidává armor a dobu trvání 20s. Každý další bod zvyšuje armor a zvyšuje dobu trvání o 5s. Množství přidaného armoru se mění s úrovní postavy.


Swarm - roj | 30

Kabalista hodí kouli s jedovatým hmyzem, po dopadu se vytvoří jedovaté pole v průměru asi 10 m.
max bodů: 10
mana: 45 (70 na úr.50)
dosah: 30m
interval použití: 6s
S více body se zvyšuje šance na otravu a trvání mraku o 20%.


Summon ember - žhavý uhlík | 15

Vyvolá elementála, který bojuje po vašem boku. Sníží to vaši celkovou zásobu many o 37 bodů (o 90 bodů na úr. 50)
max bodů: 10
Prodleva: 8s
Každý bod zvyšuje jeho škodu o 15%.

Můžete mít další body k elementálovi na záložních zbraních ale aspoň 1 bod musíte investovat, jinak by po přehození zbraní zmizel.


Spectral curse - Spektrální prokletí | 30

Označí se několik okolních potvor (počet závisí na úrovni skillu), nad jejich hlavami se objeví fialové koule, a až některá zemře (pomocí nějakého jiného vašeho útoku), vybuchne a zraní okolní potvory. Zpomaluje cíle.
max bodů: 10
mana: 30
dosah: 20 metrů
interval použití: 5 s
První bod označí 4 cíle, kletba trvá 4s, nepřátelé se zpomalí o 15%. Každý další bod přidá 1 cíl, zvýší trvání o 1 s a zpomalení nepřátel o 5%.

Pozn: zvyšuje účinky všech vašich skillů, zvyšuje vaši bezpečnost zpomalením potvor. Doporučuje se buď investovat aspoň 6 bodů nebo úplně vynechat.


Spectral serpents - spektrální hadi | 35

Vyvolá 3 stacionární hady, kteří v okruhu 5 metrů okolo sebe útočí na nepřátele
max bodů: 10
mana: 50
dosah: 25 metrů
interval použití: 4s
První bod dává trvání 4s, každý další bod přidává 1s trvání.


Spectral bolt - Spektrální výboj |1

Střílí kouli, která se při dopadu rozvětví a zasáhne několik potvor. Je to útok na dálku, nablízko nemá šanci se větvit. Větvení nastane zhruba ve vzdálenosti 15 metrů. Má šanci na fázování.
max bodů: 10
mana: 20 (37 na úr.50)
dosah: 28m
interval použití: 1.5s
Každý bod zvyšuje šanci na fázování nepřátel o 25%.

Pozn: v HGG spolehlivější než v HGL.


Spectral lash - Spektrální šlehnutí | 10

Střílí paprsek, který se zachytí o potvoru a postupně ji likviduje. Stojí 30 many za sekundu.
max bodů: 10
mana: 20/s (41/s na úr.50)
První bod dává dosah 18m, každý další bod zvyšuje dosah o 3m


Spectral lash mastery - Mistrovství spektrálního šlehnutí | 25

Potvory zabité pomocí spectral lash vybuchnou a poškodí okolní nepřátele. Zvyšuje šanci na rozfázování a škodu.
max bodů: 10
Platí pro spectral lash i pro spectral bolt: První bod zvyšuje škodu o 5%. Každý další bod zvyšuje šanci na rozfázování o 50% a škodu o 5%.


ARCANA

Dual focus - Dvojí ohnisko | 5

Umožní používat současně dva fokusy. Pro kouzla je to důležité, protože se škoda obou fokusů sčítá (výsledná škoda je pak pronásobena 0.6). Snižuje nároky věcí na vůli.
max bodů: 7
První bod umožní použít dva focusy. Každý bod sníží nároky věcí o 12 bodů

Aspoň 1 bod tam dát musíte ale HGG jsou požadavky věcí na willpower takové, že je většinou nutné dát více bodů. Počítejte s tím.


Concentrate damage - soustředění škody | 20

Procentně zvyšuje škodu kouzel. Musíte stát na místě.
max bodů: 10
mana: 39
interval použití: 10s
První bod zvyšuje škodu o 21%, každý další bod o 7%


Arcane shield - Mystický štít | 10

Zvyšuje hodnotu štítů o násobky hodnoty power v pravém focusu a zvyšuje elementální defense.
max bodů: 10
mana: 20
trvání: 10 s
První bod zvyšuje štíty o 3.6 násobek hodnoty power v pravém fokusu, zvyšuje elementální defense o 300, nastavuje interval použití 20s. Každý další bod zvyšuje štíty o 1.1 násobek power pravého focusu, zvyšuje elementální defense a snižuje interval použití (při 10 bodech je interval asi 14s)


Blink - Přebliknutí | 20

Okamžitý teleport o pár metrů.
max bodů: 10
mana: 39
První bod dává prodlevu 20s. Každý další bod snižuje prodlevu.


Drain power - Vysátí moci | 5

Saje manu z nepřátel v dosahu, čím je jich víc, tím je to rychlejší. Je to kontinuální skill, probíhá v čase. Nepotřebuje manu
max bodů: 7
dosah: 20 metrů
Každý bod zvyšuje rychlost regenerace many o 20%.


Drain life - Vysátí života | 15

Saje z nepřátel život a doplňuje ho postavě. Ubírá jim to život, čím víc nepřátel okolo, tím je to rychlejší, protže z nich sajete současně. Počet vysátých životů závisí na úrovni postavy a úrovni skillu.
max bodů: 7
mana: spotřebovává se kontinuálně, závisí to i na úrovni postavy
dosah: 20 metrů
Každý bod zvyšuje počet životů vysátých za sekundu z jednotlivých cílů.


Elemental drain - elementální vysátí | 25

Zvyšuje vaši obranu proti elementálním útokům a u nepřátel ji snižuje. Nemusíte držet tlačítko stisknuté, pokud neztratíte cíl z dohledu - po 3 sekundách se objeví bubliny a po 8 sekund jste vy bezpečnější a cíl zranitelnější. Jestliže se preruší ten proud během počátečních 3 sekund, nezískáte nic ale časovač skillu běží. Nevybudí to potvory, aby po vás šly. Hodí se na bossy.
mana: 33 na úr. 50
dosah: 20m
interval použití 5s
S více body se zvyšuje procento vaší obrany a snižuje se obrana nepřátel
První bod zvýší elem.defense postavy o 45% a sníží elem. defense cíle o 18%, každý další bod +15%/-6%


Word of fear - Slovo strachu | 1

Děsí nepřátele, kteří se dají na útěk
max bodů: 10
dosah 12m
interval použití: 12s
Každý bod zvyšuje šanci, že to zafunguje, o 33%


Broms curse - Bromova kletba | 5

Očaruje potvory v dosahu a při zásahu z nich sajete život. Nad potvorama se objeví červené zuby. Počet životů, které se vyléčí za zásah, se zvyšuje podle úrovně postavy. Škoda, kterou dělá ember, léčí postavu. Kouzlo vyléčí každého, kdo na potvoru útočí, tedy i jiné hráče. Vzájemně se ruší se s kletbou Spectral curse.
max bodů: 7
mana: zvyšuje se podle úrovně postavy.
Dosah: 20 metrů, prodleva 2s
První bod dává kletbu na 4 cíle, trvání 4s. Každý další bod přidává 1 cíl a trvání 1s.


Afterlife - Posmrtná síla | 25

Doplňuje život z mrtvých nepřátel. Šetříte injektory. Počet doplněných bodů zdraví se zvyšuje i s úrovní postavy.
max bodů: 10
Dosah: 10 metrů
První bod dává prodlevu 20s, každý další bod ji snižuje

Pozn: užitečné i s jedním bodem, stačí to mít jako vlastnost na zbrani v záložní sadě, po boji je dost času na přehození zbraní


Ukázka hry za evokera - 3 skilly, které může použít

 

Čtěte také:

poslední změna: srpen 2011, hodnoty převzaty z planneru na hellgate-resurrection.de

Info o hře

Evoker