Hračičkové. Jestli si myslíte, že postavíte bubáka z lega a potvory omdlí, dejte se k nim
 

Engineer - Technik v Hellgate Global

Pro Hellgate:London jsou skilly odlišné - čtěte Engineer HGL pro Hellgate:London

engineer

Engineer může ve hře používat základní zbraně ale zabíjí především pomocí drone a botů. Nemá moc útoků s přímým účinkem a polovina jeho skillů je zaměřena na drone a boty.

Drone je něco jako člen party. Potvory je vidí a útočí na ně, a drone má životy a stojí hodně many ji vyvolat. Drone může být vylepšena pomocí skillů-dovedností a věcí.

Boti jsou vlastně pasti nebo střelecké věže. Engineer může vyvolat (konstruovat několik z nich najednou a jednou aktivovaní boti se vznášejí a střílí na démony. Boti nemají životy a potvory na ně neútočí. Můžete mít najednou 2 tyoy botů.

Vlastnosti - statistiky

Záleží na tom, jak chcete engineera hrát. Níže je několik strategií, jak investovat body do vlastností, je to řazeno sestupně dle důležitosti:

  • Když chcete mít drone jako tank, investujte života, síly, přesnosti a něco do vůle
  • když chcete likvidovat nepřátele zbraněmi, investujte do přesnosti, života, vůle
  • Když chcete spíše nablízko, investujte do síly, života, vůle a přesnosti

Vždy si nechávejte nějaké nerozdělené body do rezervy.

skilly technik
Klik pro větší obrázek

Pozn: čísla na obrázku znamenají max možný počet úrovní. Čísla na spojnicích znamenají povinný počet bodů investovaný v předchozí dovednosti, pokud je větší než 1.

Čísla u názvu dovednosti níže znamenají požadovanou úroveň postavy. Je to řazeno podle sloupců z horního obrázku, aby navazující skilly byly u sebe.

Tactical stance - Taktický postoj | 1

tactical stance

Zvyšuje přesnost střelby o 50%, palebný dosah o 25%, rychlost střel o 25%, zvyšuje šanci na kritický úder
Při taktickém postoji postava zaklekne a musí zůstat na místě. Pohyb zruší taktický postoj
max bodů: 10
mana: 25
První bod zvýší škodu o 15%, každý další bod o 5%


Rapid fire - Rychlopalba | 10

rapid fire

Zvyšuje silně rychlost střelby ale snižuje přesnost, trvá 3 sekundy, postava je zablokována na místě. Nelze použít v taktickém postoji. Zvyšuje škodu o 10%
max bodů: 10
mana: 36
interval použití (prodleva): 10 sekund
První bod zvýší rychlost střelby o 100%, každý další bod o 15%


Escape - Únik | 15

Únik - postava se stane na nějakou dobu neviditelná pro nepřátele. Vidíte ji jako průhlednou, jakoby skleněnou. Pokud se pokusíte zaútočit při escape, kryt se zruší a zas po vás jdou. Během první sekundy jste nezranitelní. Zruší se účinek Sprintu a adrenalinových pilulek.
max bodů: 7
mana: 35
interval použití: 30 s
První bod dává 3 sekundy trvání, každý další bod prodlužuje trvání o 1 sekundu za bod a snižují se náklady na manu.


Beacon - Signální světlo | 5

Střelec dělá větší škodu. Označíte si potvoru, nad ní po nějakou dobu svítí maják a dokud tam je, ubližujete jí o hodně víc.
max bodů: 10
mana: 30
dosah: 40m
interval použití: 2s
trvání: 6s
První bod dává o 17% více škody po 6 sekund, dál se zvyšuje přidaná škoda o 5% za bod


Smackdown - Přiražení | 10

smackdown

Označíte nějakou oblast a po určité době tam vznikne omračující pole. Dělá fyzickou škodu/sekundu a trvá 3 sekundy. Má šanci na omráčení nepřátel.
- radius 10 m.
max bodů: 7
mana: 70
interval použití: 40s
Zvyšuje škodu o 8%

Synergie: Každý bod zvyšuje sílu elementálních útoků u všech druhů strike o 25%


Shock and awe - Šoková vlna | 20

Označíte nějakou oblast a po určité době tam vznikne serie elektrických polí, každé dělá elektrickou škodu/sekundu a trvá 2 sekundy.
- radius 5 m.
- síla útoku šoku se zvyšuje s úrovní postavy
max bodů: 7
mana: 50
interval použití: 40s
Zvyšuje škodu o 8%

Synergie:Každý bod zvyšuje dosah u všech druhů strike o 7% za bod


Phase grenade - Fázový granát | 25

phase grenade

Dělá spektrální škodu, přilne k pevnému povrchu a vybuchne se zpožděním 1s a fázuje nepřátele po dobu 5s.
- Spektrální škoda se zvyšuje s úrovní postavy
- Radius škody: 6m
- Proražení štítů: 0
max bodů: 10
mana: 28
interval použití: 6s
zvyšuje škodu o 6%
Zvyšuje sílu elementálních útoků o 30% za bod ???


Napalm strike - Napalm | 30

napalm strike

Označíte nějakou oblast a po určité době tam vznikne ohnivé pole. Dělá ohnivou škody/sekundu a trvá 3 sekundy. Má šanci na vznícení nepřátel.
- radius 9 m.
- síla útoku zapálení 50
max bodů: 7
mana: 70
interval použití: 40s
zvyšuje škodu o 8%

Synergie: Každý bod zvyšuje délku trvání u všech druhů strike o 50% za bod


Inhibitor bots - Tlumicí roboti | 1

inhibitor bots

Roboti vysílají zpomalující paprsky na nepřátele
max bodů: 5
mana: 30 (na vyvolání)
interval použití (prodleva): 30 sekund před dalším vyvoláním, společné pro celou větev botů
První bod zpomalí nepřátele o 20%, každý další bod o 5%
 


Concussive crash - Otřásající náraz | 10

crash

Roboti se srazí s nepřáteli a na nějakou dobu je omráčí
max bodů: 7
mana: 20
interval použití (prodleva): 2 sekundy
První bod omráčí nepřátele na 2s, každý další bod prodlouží omráčení o 1s


Haste bot - Urychlovací robot | 10

haste bots

Technik a jeho spojenci rychleji střílí a sníží se interval použití dovedností
max bodů: 10
mana: 50
interval použití (prodleva): 30 sekund před dalším vyvoláním
První bod zvýší rychlost střelby o 8%, každý další bod o 2%


Nanobots - Mikrobot | 30

nanobots

Technik vypustí mikroskopické roboty, kteří se nalepí na nepřátele a vybuchnou. Životnost nanobotů je 40 sekund.
max bodů: 7
mana: 60
interval použití (prodleva): 120 sekund
Každý bod snižuje prodlevu (každý další méně) a zvyšuje šanci na šok o 75%


Rocket bot - Raketometný robot | 5

rocket bot

Robot vystřelí rakety na cíl, na který míří technik. Rakety působí ohnivou škodu, která se zvyšuje s úrovní postavy.
max bodů: 7
mana: 30 (na vyvolání)
Každý další bod zvyšuje počet najednou vystřelených raket


Molotov assault - Molotov | 15

molotov

Robot se srazí s označeným cílem, vznikne ohnivý výbuch, který dělá škodu v okruhu 5 metrů od zasaženého nepřítele. Ohnivé pole působí škodu ještě po 3-4 sekundy. Útok má velkou šanci na zapálení nepřítele. Robot je při útoku zničen.
max bodů: 10
mana: 30
Každý další bod zvyšuje šanci na zapálení o 25%
 


Bomber bot - Pumový robot | 25

bomber bot

Robot občasně bombarduje potvory spektrálním útokem se střední plošnou škodou s radiusem asi 5 metrů, a má dobrou šanci na fázování.
max bodů: 10
mana: 50(na vyvolání)
Každý bod zvyšuje šanci fázování o 50%


Ghostly strike | 30

bomber bot

Robot se střetne se zaměřeným nepřítelem a vybuchne, síla fázového útoku se zdvojnásobí
max bodů: 10
mana: 20 (na vyvolání)
interval použití (prodleva): 10 sekund
První bod dává dobu fázování 5s, každý další bod ji prodlužuje o 1s


Spider mine | 35

Autonomní destruktivní zařízení podobné pavoukovi vyhledává nepřátele a vybuchuje ve vzdálenosti 5 m. Trvá 12s.
max bodů: 10
mana: 34(na vyvolání)
interval použití (prodleva): 2 sekundy
Každý bod zvyšuje dosah útoku o 10% a snižuje nároky na manu o 4%


Construct drone - Sestrojené drona | 1

drone

Technik sestrojí drona, který je vybaven laserem. Laser dělá poměrně malou škodu. Drone je ve hře chápána jako vyvolaný pomocník, má životy a obranu a potvory na ni útočí
max bodů: 10
mana: 50(na vyvolání)
prodleva: 20 sekund po zničení nebo odvolání drona
Každý bod zvyšuje životy drona o 25%

Pozn: Dron tankuje a útočí na potvory. Jeho AI není dokonalá, občas střílí do zdi, občas se zasekne, občas nedělá nic ale většinou je spolehlivý. V základní verzi je ale jeho škoda malá a moc nevydrží.


Gun retrofit - Montáž střelné zbraně | 10

gun retrofit

Umožní přidat na drona jakékoli 1/2ruční střelné zbraně kromě focusu. Škoda drona je pak ovlivněna škodou přidané zbraně. Pasivní dovednost.
max bodů: 7
Každý bod zvyšuje přesnost drona o 7.

Pozn: Tohle je nutnost, když investujete do drona. zvýší se jeho škoda. Doporučují se zbraně s plošnou škodou nabo paprskové (ale jiní říkají, že spíš ne, protže dron střílí nepřerušovaně a ony se nestačí dobíjet) nebo jiné zbraně, které nemají velkou rychlost střelby


Tactical mode - Taktický režim | 15

tactical mode

Drone zrychlí rychlost střelby a použití dovedností. Trvá 10 sekund.
max bodů: 7
mana: 30
interval použití (prodleva): 40 sekund
dosah: 20 m
První bod zvýší kadenci střelby a četnost použití skillu u drone o 100%, Každý další bod to zvýší o 20%


Advanced tactical mode - Vylepšený taktický režim | 25

advanced tactical mode

V taktickém modu se zlepší obrana drone. pasivní
max bodů: 7
Každý bod zvyšuje štíty o 80%


Sword retrofit - Montáž meče | 20

sword

Umožní namontovat na drona nějakou zbraň na blízko. Pasivní.
max bodů: 7
Každý bod zvyšuje zvyšuje vůli pro drona o 7 bodů

Pozn: Doporučuje se aspoň jeden bod sem dát a namontovat třeba něco jako Wartovu nohu (Joey), což zvýší zbroj drona. Můžete mít namontovaný meč a 2 ruční střelnou zbraň současně.


Gyroblade - Gyročepel | 30

gyroblade

Drone útočí vířivým útokem nablízko (whirlwind).
max bodů: 10
interval použití: 40s
mana: 80
Každý bod snižuje prodlevu (každý další méně)

Pozn: Drone se točí dokola a seká do nejbližších nepřátel. Jestliže ji nechcete specializovat na boj zblízka, neinvestujte.


Medpack retrofit - Montáž lékárničky | 5

medpack

Drone zvyšuje regeneraci zdraví u technika a členů party. Vysílá pulsy každých 5 sekund po dobu 20 sekund. Dosah není nijak velký, buďte drone nablízku.
max bodů: 10
mana: 50
interval použití (prodleva): 40 s
Každý bod zvyšuje regeneraci zdraví o 20%


Shield generator retrofit - Montáž generátoru štítu | 20

shield generator

Drone zvyšuje regeneraci štítů u technika a členů party.
max bodů: 10
mana: 50
interval použití (prodleva): 40 s
Každý bod zvyšuje regeneraci štítů o 20%


Drone repair - Oprava drona | 5

repair

Obnoví 50% životů drona
max bodů: 10
mana: 30
dosah: 20 m
První bod dává prodlevu 11.4 s. Každý další bod snižuje prodlevu (každý další méně)

Pozn: Tohle udržuje vaši drone naživu, musíte to mít.


Armor retrofit - Montáž pancíře | 15

armor retrofit

Umožní namontovat na drona hrudní zbroj (pro jakoukoli postavu) na zvýšení obrany. Pasivní.
max bodů: 7
Každý bod zvyšuje zvyšuje sílu a životy drona o 7.

Pozn: Jestli to s drone myslíte vážně, něco sem dejte. Drone získá dvojnásobek bodů zbroje z toho, co jí dáte, a ze zbroje může získt nějaké další bonusy. Zároveň jí přibývají životy s každým investovaným bodem zde.


Master engineer - Mistr technik | 30

armor retrofit

Zvýší zbroj drona
max bodů: 10
Každý bod zvyšuje zbroj drona o 35%


Ukázka hry za technika - 3 skilly, které může použít:


Čtěte také:

Poslední změna: červen 2011

Info o hře

Engineer