My ovládnem démony .. a svět. A jestli nejste hloupí vzorní skautíci, přidáte se k nám.
 

Kabalista

cabalist

Hellgate:London odehrávající se za 30 let v budoucnosti uvádí hráče do světa devastovaného invazí démonů, světa, kde se lidé museli ukrýt v podzemí, aby přežili. Cabala je organizace, která spojuje obory na hranici vědy a tajemné praktiky tak, aby se uvolnil skrytý potenciál lidské duše. Tak jako Templář chrání svět proti silám temnoty, Cabalisté se s ní spojují a studují ji. Někteří touží po moci zatímco jiní se drží pravidla, že přátelé mají být blízko a nepřítel ještě blíže.

Badatelé v oblasti magických vědomostí,, studenti temných umění a průzkumníci hranic vědy, to jsou kabalisté, kteří používají sílu démonů proti nim samým. Kabalisté jsou kouzelníci, přesněji vyvolávači, ovladači démonů a prvotních sil podsvětí. Studují a analyzují podstatu démonů, aby dosáhli dalšího vývojového stupně lidstva

Kabalista

Kabalisté používají zlá kouzla a pradávné artefakty, obracející zbraně a moc démonů proti nim samým. Jako hlavní prostředek boje proti démonickým hordám používají "černou" magii a očarované zbraně, a bojují tak ohněm proti ohni, krví proti krvi. Někteří byli tak zasaženi temnými silami, že vykazují rysy svých nepřátel, od nichž čerpají sílu, pohybujíce se tak na ostří nože mezi dobrem a zlem, ovládnutím a podlehnutím.

Kabala

Kabala spojila disciplíny na hranici vědy a pradávných kouzelnických praktik aby uvolnila skrytý potenciál lidské duše a posunula lidstvo na další stupeň v evoluci, který se nazývá The Awakening - probuzení.

Vždy existovali jedinci, kteří byli kandidáty na "probuzené". Sir Isaac Newton byl první moderní vědec a také poslední z dávných kouzelníků a alchymistů. Teslovy práce jasně ukazují, že jeho výzkum vedl za hranice pochopení běžného člověka. Jsou i nějaké reference na kabalisty v textech Aleistera Crowleyho a v kultovní pulp fiction jako třeba Lovercraftův Necronomicon.

Podle dávných babylonských textů, "Konečným stupněm v Probuzení bude, že Vůdce, the Great Eye of the Cabal, odhalí oponu a bude zápasit s pánem pekel. Jestliže vyhraje, získá Infernal Key of Nine Gates, který mu dá vládu nad všemi energiemi z temných dimenzí"

Ať už kabalisté odhalili oponu nebo ne, síly pekla vtrhly do jejich světa. Ti, kteří se dotkli temnoty a přežili, byli proměněni. Vidí na druhou stranu věcí, často nahlížejí na osud světa jako na metaforu "Čím jasnější světlo, tím temnější stín". Ačkoli jim mnozí nevěří a nechápou je, tito hledači vědění nejednou prokázali, že jsou spojenci lidstva.

Kabalisté se dělí do dvou tříd:

Evoker

Je to útočník na dálku, který nosí mystické Focus item (místo zbraní) a ty mu dávají speciální skilly a bonusy k útoku. Jestliže má dvě Focus device, může tyto bonusy a škodu zdvojnásobit

Summoner

Může vyvolávat dva druhy pomocníků: major a minor. Major jsou tanky, léčitelé a útočníci s velkou škodou. Minor jsou například Elementálové, kteří slouží na různé taktické účely – ostřelují, krátkodobě tankují, dělají škodu po určitou dobu. Sumoneři se také zaměřují na regeneraci života, kterou pak mohou přenášet na své pomocníky, aby je udrželi bojeschopné.

Dovednosti a kouzla kabalisty se rozdělují do tří skupin:

* Summoning
Tato kouzla a dovednosti umožňují kabalistovi zajmout, ovládnout a dokonce vycvičit pomocníky z Pekla. Pokud jsou správně vzývány, mohou být tyto síly použity k vyvolání démonů z podsvětí a tito mohou být přinuceni bojovat se svými druhy..

* Evocation
Tato kouzla manipulují energií nebo pronikají do neviditelných zdrojů síly. Výsledkem je vytvoření něčeho z nicoty. Mnoho těchto kouzel vytváří pozoruhodné efekty a mohou působit velkou škodu.

* Transformation
Kabalista se proměňuje v potvory, to mu pomáhá proniknout mezi ně, a získává jejich vlastnosti. (Pouze v HGG)

"Cabalisté byli přísně střežené tajemství už od doby návrhu hry", řekl Bill Roper. "Fanoušci nás už dlouho žádali o typ postavy, která bude zaměřena na kouzla. A víme, že Cabalist jim dá přesně to, o čem snili".

Další obrázky si prohlédněte v galerii - cabalist

Cabalista se pohybuje na hraně mezi dobrem a zlem a někdy se stává, že podlehne silám pekla a stane se spojencem démonů nebo zešílí. To není proto, že by byli zlí, je to prostě riziko povolání.

Řekli o něm

CGW magazine

Je prostě zvrácený. Kombinuje mnoho talentů – temné umění, demonologie, šílená věda. Vytváří mutovaná zvířata a zbraně jako z nočních můr. Když se začaly otvírat Hellrifty (brány), vzbudilo to skryté schopnosti v těch, kdo měli zvídavou mysl. Studenti tajemna, vědci .. na tom nezáleželo. Najednou byli schopni stvořit věci přímo ze svých představ.

Goth
Se svými přemoudřelými hlavami nejsou cabalisté tak dobří v boji na férovku jako templáři. Nosí organické pásy, kůže je pokrytá runami, magickými a dokonce démonickými věcmi. Dělají šaty příšeru? Kříženec mezi H.R.Gigerem a Marilyn Manson – velmi šikézní!

Summoning - vyvolávání.
Ještě nevidíte v cabalistovi něco z nekromancera? Uvidíte, až začnete vyvolávat spojence. Nejoblíbenější v kanceláři jsou Carnagorové, co vypadají jako kříženci žraloka s pitbulem. Vašim základním pekelným netopýrkem je Shrieker, fire elementál je ohnivá podpora a spectral lure je démonický Roach Motel, který láká nepřátele na smrt

Problémy s kouzly.
Většina kouzel kabalisty vyžaduje fokus na objekt. Pro ty, kdo si pamatují psi-orbs v System shock 2, je to to samé. V demu jsme nakonec museli najít modré krystalické balls of doom, abychom uspěli. Kouzlete blesky nebo energetické biče nebo nechejte nepřátele vybuchnout jako satanické ozdobné koule. Zábava pro celou rodinu.

Transformers - proměny
Cabalista může nabýt démonických vlastností. Zvýšené schopnosti boje zblízka ho ale poznačí. Představte si, že vám narůstá brnění, drápy nebo máte nějakou ďábelskou střelnou zbraň.

Krátká ukázka hry za kabalistu

Čtěte také:

Info o hře

Kabalisté