Blademaster ... mechanický sekáček na maso. Nic víc.
 

Blademaster - pán meče

blademaster

Pán meče je zaměřen na útok, může nosit dvě zbraně a má silové aury, které zvyšují jejich škodu, a tak likviduje nepřátele velmi rychle. Vlastně může nosit i štít a pistole ale, vážně, proč by někdo, kdo si říká blademaster, měl nosit pistoli?

Pán meče je zabiják, který se specializuje na meče všech druhů. Nemůže nosit tak těžké brnění jako Strážce (Guardian), nemá dovednosti, které by mu zvyšovaly obranu nebo životy

Dovednosti pána meče se dělí na aury, pokřiky a dovednosti meče. Má také tzv proudy (surge), kterými může zepšit některé své vlastnosti.

Dovednosti Blademastera - pána meče

Surge of restoration Surge of wrath Surge of speed Surge mastery Call of the chosen Angelic orator Heavens arc Crosscutter Sword master Sword typhoon Sword of reckoning Sword of authoritye Hamper Charge Onslaught Path of righteousness Sword of justice Sweeping strike Whirlwind Matched blades Thorns Aura of power Aura of the elements Aura of zeal Aura of deflection Aura of vengeance

skilly blademaster
Klik pro větší obrázek

Pozn: čísla na obrázku znamenají max možný počet úrovní. Čísla na spojnicích znamenají povinný počet bodů investovaný v předchozí dovednosti, pokud je větší než 1.

Čísla u názvu dovednosti níže znamenají požadovanou úroveň postavy. Je to řazeno podle sloupců z horního obrázku, aby navazující skilly byly u sebe.

Popis dovedností

Surge - proudy

Jsou to dovednosti, jejichž účinek se aktivuje, kdž pomocí nich zabijete mečem nepřítele. Každý surge má 3 nabití, které zvyšují účinky surge s každým úspěšným zabitím. Surge trvají 12 sekund (pokud není aktivováno mistrovství) a každé další zabití resetuje trvání znova od 0. Surge se spustí jen při zabití, a jen tehdy vám ubude mana. Najednou může být aktivních několik surge ale každý má nezávislý časovač, a tak musíte střídat surge, abyste je zabíjením včas aktivovali. Surge mají omezené využití při bojích s bossy a v PvP ale jinak je to docela příjemný bonus.

Surge of restoration - proud obnovení | 1

surge restoration

zvyšuje regeneraci zdraví. Po každém zásahu pomocí tohoto útoku, se zvýší regenerace zdraví při 3 po sobě jdoucích zásazích . Další zásahy obnovují (resetují) trvání. Okolo postavy je vidět až tři červené kruhy. Regenerace je založena na vašem maximálním počtu bodů zdraví.
max bodů: 10
mana: 8
trvání: 12 sekund (každé nabití)
S každým investovaným bodem se zvýší regenerace života pro každé ze 3 úrovní "nabití" surge.
Tabulka je převzata z fora na hellgatelondon.com, autor je ezcheez
 

úroveň 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
první nabití % z max života/min 17% 20% 23% 26% 29% 32% 35%38%41%44%
druhé nabití % z max života/min 35% 41% 47% 53% 58% 64% 70%76%82%88%
třetí nabití % z max života/min 52% 61% 70% 79% 88% 96% 105%114%123%132%

Pozn: Tohle vás nevyléčí uprostřed bitvy, spíš to slouží k doplnění života mezi bojem. Funguje i při otravě. Ty hodnoty jsou za minutu, na sekundy to není nic moc - 3.charge na úrovni 10 vyléčí 2.2% životů za sekundu. nahoru


Surge of wrath - Proud hněvu | 10

surge of wrath

zvyšuje šanci na kritický zásah. Po každém zásahu pomocí tohoto útoku, se zvýší šance na kritický zásah při 3 po sobě jdoucích zásazích . Další zásahy obnovují (resetují) trvání. Okolo postavy je vidět až tři bílé kruhy.
max bodů: 10
mana: 9
trvání: 12 sekund (každé nabití)
S každým investovaným bodem se zvýší šance na kritický zásah pro 1. "nabití" surge o 1% na investovaný bod, pro druhé nabití o 2% za investovaný bod a pro 3.nabití o 3% za investovaný bod podle tabulek na AB a incgamers. Guide k blademster však tvrdí, že nejvyšší surge - 10 bodů v 3.nabití je 21% (tabulky udávají 33%).
Tabulka bude doplněna po vyjasnění údajů

Pozn: Docela přehlížená dovednost. Nejlépe použitelné u buildů založených na krit škodě, několik mečů přidává kritickou šanci - Fishgutter, Maramusa Katana, Righteous Star, Nightblade. kritická šance ze všech zdrojů se sčítá. nahoru


Surge of speed - Proud rychlosti | 15

surge of speed

zvyšuje rychlost pohybu. Po každém zásahu pomocí tohoto útoku, se zvýší regenerace zdraví při 3 po sobě jdoucích zásazích. Další zásahy obnovují (resetují) trvání. Okolo postavy je vidět až tři šedé. Nesčítá se se sprintem ani adrenalinovými pilulkami.
max bodů: 10
mana: 10
trvání: 12 sekund (každé nabití)
S každým investovaným bodem se zvýší rychlost pohybu - pro první nabití o 3%, pro druhé o 6% a pro třetí o 9%.
 

úroveň 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
první nabití +% 20% 23% 26% 29% 32% 35% 38%41%44%47%
druhé nabití +% 30% 36% 42% 48% 54% 60% 66%72%78%84%
třetí nabití +% 40% 49% 58% 67% 76% 85% 94%103%112%121%

Pozn: Prý to tak na čtvrtém bodu je na úrovni sprintu nahoru


Surge mastery - mistrovství proudů | 25

surge mastery

zvyšuje trvání surge
max bodů: 7
S každým investovaným bodem se zvýší trvání surge o 15%, na úrovni 10 je to 24 sekund
 

úroveň 1 2 3 4 5 6 7
trvání surge +% 15% 30% 45% 60% 75% 90% 105%
nahoru

Call of the chosen - Označení vyvoleného | 10

call of chosen

Přivolá potvoru, na kterou zaměříte, a zaroveň vyděsí potvory, které jsou v jejím okolí. Užitečné pro likvidaci potvor postupne. Můžete si tak přivolat i létající potvory. Na vyšší obtížnosti je účinek strachu menší, je potřeba i Angelic orator (andělský hlas), aby byl nadále účinný.)
max bodů: 10
mana: 20
interval použití: 3 sekundy
dosah: 12 m
S každým investovaným bodem se zvýší dosah o 1 metr a trvání strachu okolo zvolené potvory o 1 sekundu.
 

úroveň 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
dosah m 4 5 6 7 8 9 10111213
trvání sek 5 6 7 8 9 10 11121314

Pozn: Užitečné hlavně v HC a elite modu na roztrhání tlup silných potvor. Nefunguje v PvP nahoru


Angelic orator - Andělský hlas | 20

angelic orator

Zvyšuje účinky call of the chosen (označení vyvoleného), zvyšuje sílu strachu a snižuje škodu působenou nepřítelem. Pasivní dovednost
max bodů: 10
S každým investovaným bodem se sníží škoda nepřítele a zvýší síla strachu.
 

úroveň 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
škoda nepřítele -2% -4% -6% -8% -10% -12% -14%-16%-18%-20%
trvání sek 12% 25% 37% 50% 62% 75% 87%100%112%125%

Pozn: Jestli chcete Call of the chosen používat i na vyšší obtížnosti, musíte mít Angelic orator, jinak přivolání ani strach nebude dostatečné účinné nahoru


Heavens arc - Nebeský oblouk | 5

heavens arc

Útok s výskokem, pouze proti létajícím potvorám. Zvyšuje škodu o 100%.
max bodů: 10
mana: 10
s více body se zvyšuje škoda útoku

úroveň 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
škoda +% 100% 120% 140% 160% 180% 200% 220% 240% 260% 280%

Pozn: většinou vystačíte s jedním bodem. Funguje i když jste v šoku. Někteří sem neivestují vůbec a používají drapák k přitažení potvory (grappler). nahoru


Crosscutter - průsek | 10

crosscutter

Hodí meč z hlavní (pravé ruky) proti vzdálené potvoře. Meč se pak vrátí zpět. Škoda se počítá pouze z tohoto meče. Splašová škoda se aplikuje jen v oblasti okolo cíle. Lze použít proti létajícím a utíkajícím potvorám. Neaplikuje se zvýšená škoda ze síly, protože jde o útok na dálku. Škoda je zvýšena o 50%. Má prodlevu, na počátku 6 sekund
max bodů: 10
mana: 25
interval použití (prodleva): 6 s ... > 1.3 s
s více body se snižuje interval použití (prodleva)

úroveň 16 2 3 4 5 6 7 8 9 10
prodleva sek 6 3.8 3.0 2.5 2.2 1.9 1.6 1.5 1.4% 1.3

Pozn: Aby to bylo účinné, musíte investovat těžce sem i do sword mastery (mistrovství meče). Může být dobrý pro PvP, vhodný spíše pro speciální buildy nahoru


Sword master - Mistrovství meče | 20

sword master

zvyšuje procentně škodu ke Crosscutter a Sword typhoon. Pasivní dovednost
max bodů: 10
s více body se zvyšuje procentně škoda

Tabulky v různých zdrojích se různí, někde je přírůstek o 10% nebo o 5%, v guide se tvrdí, že o 15%. Bude doplněno po upřesnění.

Pozn: Aby to bylo účinné, musíte investovat těžce sem i do sword mastery (mistrovství meče). Může být dobrý pro PvP, vhodný spíše pro speciální buildy nahoru


Sword typhoon - Uragán meče | 30

sword typhoon

Postava se roztočí na místě a háže štřepiny, které dělají 100% základní škody ve všech směrech od postavy. Splašová škoda se aplikuje jen v okolí cíle každé štřepiny. Jeden cíl může být zasažen více střepinami. Škoda a efekty se berou jen z meče v hlavní ruce. Neaplikuje se bonus ze síly.
max bodů:7
mana: 40
interval použití (prodleva): 20 sek
s více body se zvyšuje počet střepin o 4 a jejich dosah o 1.8 m

úroveň 1 2 3 4 5 6 7
počet střepin 12 16 20 24 28 32 36
dosah 17 19 20 22 24 26 28

Pozn: Problém tady je ta velká prodleva. Dobré na roztroušené tlupy potvor nahoru


Sword of reckoning - Meč zúčtování | 1

sword of reckoning

Útok s výskokem a zvýšenou škodou. Ta škoda se prý přičítá, takže na úrovni 10 této dovednosti neděláte s mečem se škodou třeba 100, škodu 235 (235%) ale 335.
závisí na rychlosti meče - počet úderů za minutu:

 • velmi rychlý: 93
 • rychlý: 86
 • normální: 86
 • pomalý: 81
 • velmi pomalý: 76

max bodů: 10
mana: 16
s více body se zvyšuje škoda
úroveň 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
zvýšení škody +% 100% 115% 130% 145% 160% 175% 190% 205% 220% 235%

V porovnání se Sword of Justice je lepší jen na začátku, dokud máte málo síly, pak dělá SoJ větší škodu.
Lze ho ale použít hned po normálním útoku, tím jako "zruší animaci" a vytvoří se rychlé kombo. nahoru


Sword of authority - Meč zákonné moci | 15

sword of authority

Útok s výskokem a zvýšenou škodou o 500%. Není ovlivněn rychlostí zbraně. Animace trvá 2.5 sekundy a po tu dobu nelze použít jinou dovednost. Prodleva je rovněž vysoká.
max bodů: 10
mana: 35
interval použití (prodleva): 10 s ... > 4 s
s více body se snižuje prodleva (interval použití)

Údaje o snižování intervalu použití se liší, podle guide a incgamers je prodleva při max (10) bodech 4 sekundy, podle AB je to 1 sekunda. Tabulka bude doplněna po upřesnění.

Pozn: v současné době to nelze doporučit, není to dobře vyvážené nahoru


Hamper - Spoutání | 25

sword of reckoning

Útok proti jednomu nepříteli, kterého zpomalí a sníží jeho zbroj (armor). Závisí na rychlosti meče. Splašová škoda se na okolní nepřátele neuplatní.
max bodů: 10
mana: 22
trvání účinků: 4 sekundy
s více body se snižuje rychlost nepřítele a jeho zbroj

úroveň 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
rychlost nepřítele -% -25% -30% -35% -40% -450% -50% -55% -60% -65% -70%
zbroj nepřítele -% -20% -24% -28% -32% -36% -40% -44% -48% -52% -56%

Pozn: skvělý proti bossům a v PvP. Problém může být těch nutných 5 bodů v SoJ, pokud byste ho nechtěli využívat. nahoru


Charge - Výpad | 5

charge

Teleport k nepříteli a útok se škodou zvýšenou o 20%. Splašová škoda funguje i na okolní nepřátele
max bodů: 10
mana: 30
interval použití: 15 s .. > 5 s
s více body se snižuje interval použití

úroveň 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
interval použití -25% -30% -35% -40% -450% -50% -55% -60% -65% -70%

Pozn: skvělý proti bossům a v PvP. Problém může být těch nutných 5 bodů v SoJ, pokud byste ho nechtěli využívat. nahoru


Onslaught - Nápor | 20

onslaught

Zvyšuje Shield overload (přetížení štítů) při útoku pomocí Charge (výpad) nebo Path of righteousness (cesta spravedlnosti). Pasivní dovednost
max bodů: 10
s více body se zvyšuje přetížení štítů o 15%

úroveň 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
přetížení štítů +% 40% 55% 70% 85% 100% 115% 130% 145% 160% 175%

Pozn: Je zbytečné sem investovat. Blademaster má přetížení štítů na mečích v dostatečném množství. Dejte 1 bod, pokud plánujete Path of Righteousness, jinak spíš nic. nahoru


Path of righteousness - Cesta spravedlnosti | 30

path of right

Teleportuje vás asi 15 metrů dopředu a na cestě zraňuje potvory.
max bodů: 10
mana: 35
interval použití: 10 s .. > 4 s
s více body se snižuje interval použití

Tabulky se u různých zdrojů liší, bude doplněna později.

Pozn: Zatím je to zabugované, někdy to funguje na menší vzdálenost, špatně na schodech, někdy to funguje i přes zdi.
Přesto je vhodný na rychlé přesuny, příp. únik z těsných tlup. Asi nemá smysl tam dávat více bodů. nahoru


Sword of justice - Meč soudu | 1

sword of justice

Na každé kliknutí uděláte 3 rychlé údery ale se sníženou škodou
- Bezvadné pro aplikaci efektů škody (zapálení, fáze, omráčení).
- Když máte hodně velkou sílu, předčí ve škodě i Meč zúčtování (SoR)
- Stojí o 25% méně než Meč zúčtování (SoR)
- Má trochu menší interval použití než Meč zúčtování
- Počet úderů za minutu závisí na rychlosti zbraně takto:
o Velmi rychlý (Very Fast): 86
o Rychlý (Fast): 81
o Normal: 81
o Pomalý (Slow): 76
o Velmi pomalý (Very Slow): 71
max bodů: 10
mana: 20
s více body se snižuje redukce škody

úroveň 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
snížení škody o % -71% -67% -63% -59% -55% -51% -47% -43% -39% -35%

momentálně je to nejlepší dovednost z hlediska čisté škody. Každý ivestovaný bod zvýší škodu asi o tolik jako 4 body do síly nahoru


Sweeping strike - Očistný úder | 10

sweeping strike

S mečem se otočíte o celý kruh a zraníte všechny nepřátele v dosahu, děláte při tom škodu o 50% vyšší. Má 4 metry plošné poškození (AoE), prý se neuplatňuje splašová škoda,
max bodů: 10
mana: 20
interval použití: 10s .. > 3.5 s
s více body se snižuje interval použití

úroveň 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
interval použití (sek) 8.5 7.3 6.3 5.6 5.1 4.6 4.2 3.93.6 3.4

Pozn: skvělý proti slabším tlupám. Doporučuje se neinvestovat víc bodů než potřebujete pro Smršť (whirlwind), tj. 5 nahoru


Whirlwind - Smršť | 30

whirlwind

Pohybujete se konstantně v kruzích, zvýší se rychlost pohybu a všechna škoda se na 4 sekundy změní na splaš s dosahem 5 metrů vertikálně i horizontálně. Počet úderů je konstantní. S rychlejšími zbraněmi je budete dělat rychleji a poslední sekundu trvání nebudete dělat žádnou škodu, s pomalejšími zbraněmi bude doba mezi útoky delší, budou rovnoměrněji rozloženy v čase trvání (4 s).
max bodů: 10
mana: 40
interval použití: 20 s
interval, než se dá použít další dovednost, která dělá škodu: 2 s
s více body se zvyšuje rychlost pohybu o 10%

úroveň 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
zvýšení rychlosti pohybu +% 70% 80% 90% 100% 110% 120% 130% 140% 150% 160%

Pozn: skvělý proti tlupám. Když použijete hned po útoku Sprint, můžete se vyhnout tomu zpoždění pro další dovednost. Doporučuju zde jen 1 bod, protže se zvyšuje jen rychlost pohybu. Někteří říkají, že stačí bod ze zbraně, ale může to hodně omezovat volbu zbraní. nahoru


Matched blades - Párové ostří | 5

matched blades

Umožní nosit blademasterovi 2 meče. každý pak bude dělat jen 75% své škody, celkem tedy 150%.
Snižuje nároky výbavy na vůli o příslušný počet bodů. Většina postav bude investovat několik bodů. Meče, které dělají fyzickou škodu, vyžadují méně vůle než elementální meče.
Ačkoli základní škoda vašich mečů je o 25% nižší, bude síla aplikována plně. Takže 1 meč se škodou 100, když máte 100 síly, bude dělat škodu 200. Dva takové meče by dělaly škodu 150, kdyby nebyla žádná síla, a 300 škody, když sílu započítáte. To je zvýšení o 66% oproti 50% bez síly. Tohle zvýšení se bude zvětšovat s dalšími body do síly.
max bodů: 8
s více body se snižuje náročnost věcí na sílu o 12 za investovaný bod

úroveň 1 2 3 4 5 6 7 8
snížení nároků na vůli -24 -36 -48 -60 -72 -84 -96 -108

Pozn: Je většinou nutné sem dát hodně bodů, a maxovat ho v buildech, které používají meče s velkou šancí na efekty škody a mnoha sloty na mody.
Jestliže plánujete build soustředěný na kritickou škodu, dejte sem jen pár bodů. To proto, že nejlepší meče pro kritický build jsou katany a Massumo Nodachis a mají relativně nízké nároky na vůli. nahoru


Thorns - Trny | 20

thorns

Dělá škodu proti útočníkům nablízko. Není to aura, je to pasivní dovednost a je stále funkční. Neomračuje ani když je aktivní aura of elements. Na úrovni postavy 50 dělá na úrovni thorns 1 škodu 11, na úrovni 10 dělá škodu 33
s více body se zvyšuje škoda vrácená útočníkům

Škoda se zvyšuje s úrovní postavy a není dosud určena

Pozn: Není to nejlepší dovednost ale na vyšších úrovních dokáže zlikvidovat slabší potvory. V PvP v boji proti ostaním pánům meče jsou trny výhoda. nahoru


Aury: Obecný popis

 • jen jedna aura může být aktivní v jeden okamžik
 • mohou být aktivovány a deaktivovány stisknutím tlačítka
 • dosah aury je 10 metrů okolo postavy
 • většina aplikací aur se zvyšuje s počtem potvor v dosahu (max 8)
 • Aura of Deflection a Aura of Vengeance jsou výjimky z tohoto pravidla
 • nemohou být aktivovány/zrušeny, když jste uprostřed útoku

Aura of power - Aura moci | 5

aura of power

Zrychluje obnovu í moci (many) v závislosti na max množství many za minutu, kterou postava má. Toto procento se zvyšuje s každým nepřítelem, který je v dosahu aury (max 8).
max bodů: 10
s více body se zvyšuje regenerace many za minutu o 19-20%

Přesné hodnoty nejsou k dispozici, na úrovni 1 je to 54 / min, na úrovni 10 asi 250/min

Pozn: Nutný pro buildy, které spamují (často používají dovednosti). Dá se i bez něho ale potřebujete shánět energii, v elite mode je tato aura nutná jako hlavní aura, protože musíte útočit déle proti silnějším protivníkům. nahoru


Aura of elements - Aura elementů | 15

aura of elements

Zvyšuje procentně sílu útoku pro jednotlivé efekty škody (šanci, že nastanou) za každého nepřítele v dosahu aury (max 8), závisí na úrovni postavy. Máteli zbraň s elementálním útokem a nemáte šanci na příslušný efekt škody (žádnou sílu útoku), tahle aura vám to dá.
max bodů: 10
s více body se zvyšuje síla útoku

Přesné hodnoty nejsou k dispozici, pro postavu na úrovni 50 je to na úrovni aury 1 = 54, na úrovni 10 = 126

Pozn: skvělé pro zbraně, které mohou působit fázi nebo omráčení. Můžete udržet celou skupinu nepřátel omráčenou nebo zfázovanou, zatímco je likvidujete. Taky se to hodí proti bossům, když je chcete zapálit nahoru


Aura of zeal - Aura horlivosti | 25

aura of zeal

Poskytuje základní procentní šanci na kritický úder a s každým nepřítelem v dosahu aury ještě další 2%. Slušně zvyšuje škodu, pokud máte buildy zaměřené na kritickou škodu. Vylepšuje to škodu v obou rukách. Skvělé v PvP. Jestli nepotřebujete auru of power, je tohle skvělá alternativa.
max bodů: 10
s více body se zvyšuje základní šance na kritický úder o 1 %

úroveň 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
zvýšení krit šance +% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 11% 12%

Pozn: Nezapomeňte, že těch základních x% šance na kritický úder máte vždy, i když není v auře nepřítel. Aura of zeal je pro co největší škodu za čas. Jestli se vám, zdá, že to moc nefunguje a máte málo many, použijte meče, které také mají kritickou šanci, jako katany a nodachis.
Nelze doporučit pro Elite a hardcore, Aura of power je bezpečnější proti nepříteli se spoustou životů nahoru


Aura of deflection - Aura odrazu | 15

aura of deflection

Dává šanci na zničení střel nepřítele předtím, než vás zasáhnou. Je to aura pro partu, protože chrání členy party, kteří jsou v dosahu aury. zřejmě nefunguje proti proudovým zbraním. Je skvělá do PvP.
max bodů: 4
s více body se zvyšuje šance na zničení střel o 10%

úroveň 1 2 3 4
šance na zničení 20% 30% 40% 50%

Pozn: Užitečné v obtížnosti Nightmare, když je v okolí mnoho dálkových útočníků nahoru


Aura of vengeance - Aura msty | 25

aura of vengeance

Dává šanci na odražení střel nepřítele předtím, než vás zasáhnou. Odražené střely dělají plnou škodu. Je to aura pro partu, protože chrání členy party, kteří jsou v dosahu aury. zřejmě nefunguje proti proudovým zbraním. Je skvělá do PvP.
max bodů: 4
s více body se zvyšuje šance na odražení střel o 7%

úroveň 1 2 3 4
šance na odražení 12% 19% 26% 33%

Pozn: Bohužel musíte "vyplýtvat" 3 body na AoD. Touhle aurou se dá zabít Sydonai na obou obtížnostech - odrážíte jeho růžové koule zpět na něho. nahoru


Ukázka hry za blademastera - 3 skilly, které může použít:


Přečtěte si také

Zpracováno podle: ezcheez blademaster guide Plánovač skillů, tabulky AB, tabulky incgamers

poslední změna:10.1.2008

Info o hře

Blademaster