Blademaster ... mechanický sekáček na maso. Nic víc.
 

Blademaster - pán meče v Hellgate Global

Pro Hellgate:London jsou skilly odlišné - čtěte Blademaster HGL

blademaster

Blademaster je zaměřen na útok, může nosit dvě zbraně a má silové aury, které zvyšují jejich škodu, a tak likviduje nepřátele velmi rychle. Může nosit i štít a pistole.

Pán meče je zabiják, který se specializuje na meče všech druhů. Nemůže nosit tak těžké brnění jako Strážce (Guardian), nemá moc dovedností, které by mu zvyšovaly obranu nebo životy

Skilly blademastera se dělí na aury, pokřiky a dovednosti meče. Má také tzv surge (proudy), kterými může zlepšit některé své vlastnosti.

Dovednosti Blademastera

skilly blademaster
Klik pro větší obrázek

Pozn: čísla na obrázku znamenají max možný počet úrovní. Čísla na spojnicích znamenají povinný počet bodů investovaný v předchozí dovednosti.

Čísla u názvu dovednosti níže znamenají požadovanou úroveň postavy. Je to řazeno podle sloupců z horního obrázku, aby navazující skilly byly u sebe.

DUELIST

Charge - Výpad | 5

charge

Teleport k nepříteli a útok se zvýšenou škodou. Splašová škoda funguje i na okolní nepřátele
max bodů: 10
mana: 30
interval použití: 15 s .. > 5 s 1. bod zvyšuje škodu o 20%, shield overload o 40%, pak se zvyšuje škoda o 5%, shield overload o 15% a snižuje se prodleva za každý bod


Path of righteousness - Cesta spravedlnosti | 30

path of right

Teleportuje vás asi 15 metrů dopředu a na cestě zraňuje potvory.
max bodů: 10
mana: 35
interval použití: 10 s .. > 4 s
1. bod zvyšuje škodu o 28%, shield overload o 40%, pravděpodobnost krvácení o 35%, pak se zvyšuje škoda o 8%,shield overload o 15%, pravděpodobnost krvácení o 5% a snižuje se prodleva za každý bod


Sword of reckoning - Meč zúčtování | 1

sword of reckoning

Útok s výskokem a zvýšenou škodou. Ta škoda se prý přičítá, takže na úrovni 10 této dovednosti neděláte s mečem se škodou třeba 100, škodu 235 (235%) ale 335.
max bodů: 10
mana: 16
1. bod zvyšuje škodu o 42%, pak se zvyšuje škoda o 10% za bod


Sword of authority - Meč zákonné moci | 15

sword of authority

Útok s výskokem a zvýšenou škodou .
max bodů: 10
mana: 35
interval použití (prodleva): 10 s ... > 4 s
1. bod zvyšuje škodu o 130% a kritickou škodu o 10%, pak se snižuje se prodleva, zvyšuje škoda o 30% a kritická škoda o 10% za každý bod


Hamper - Spoutání | 25

hamper

Útok proti jednomu nepříteli, kterého zpomalí a sníží jeho zbroj (armor).
max bodů: 10
mana: 22
trvání účinků: 6 sekund
Snižuje rychlost pohybu nepřítele o 20% a zbroj nepřítele o 12%. pak se snižuje rychlost nepřítele o 3% a armor o 2% za bod


Aury: Obecný popis

  • jen jedna aura může být aktivní v jeden okamžik
  • mohou být aktivovány a deaktivovány stisknutím tlačítka
  • dosah aury je 10 metrů okolo postavy
  • většina aplikací aur se zvyšuje s počtem potvor v dosahu (max 8)
  • nemohou být aktivovány/zrušeny, když jste uprostřed útoku

Aura of power - Aura moci | 5

aura of power

Zrychluje obnovu í moci (many) v závislosti na max množství many za minutu, kterou postava má. Toto procento se zvyšuje s každým nepřítelem, který je v dosahu aury (max 8).
max bodů: 10
s více body se zvyšuje regenerace many za minutu


Aura of elements - Aura elementů | 15

aura of elements

Zvyšuje procentně sílu útoku pro jednotlivé efekty škody (šanci, že nastanou) za každého nepřítele v dosahu aury (max 8), závisí na úrovni postavy.
max bodů: 10
s více body se zvyšuje síla útoku, závisí to i na úrovni postavy


Devine fury | 20

dfury

zvyšuje šanci na kritický úder
max bodů: 7
zvyšuje se šance na kritický úder o 1% za bod


Aura of zeal - Aura horlivosti | 25

aura of zeal

Poskytuje základní procentní šanci na kritický úder a s každým nepřítelem v dosahu aury ještě další 2%. Slušně zvyšuje škodu, pokud máte buildy zaměřené na kritickou škodu.
max bodů: 10
1.bod zvyšuje šanci na kritický úder o 3%, pak se šance zvyšuje o 1% za bod


Surge

Jsou to dovednosti, jejichž účinek se s určitou pravděpodobností (proc)aktivuje při útoku. Surge jsou pasivní skilly a mohou se skládat.

Surge of restoration - proud obnovení | 1

surge restoration

zvyšuje regeneraci zdraví při 3 po sobě jdoucích zásazích, při 2. a 3 zásahu se přidá o něco víc. Přidané množství závisí na velikosti vašeho zdraví. Šance, že surge při útoku nastane, je 6%. Trvá 12s.
max bodů: 7
mana: 22
Zvýší se regenerace života pro každé ze 3 úrovní "nabití" surge za každý bod.

Pozn: Funguje i při otravě.


Templar restoration | 1

templar restoration

Nutné 2 body v Surge of restoration. Uvolní všechny SoR najednou a vyléčí Blademastera a členy party v dosahu aury
max bodů: 10
mana: 20
interval použití: 4 sec
Zvýší se účinek o 1% za bod


Surge of wrath - Proud hněvu | 10

surge of wrath

zvyšuje šanci na kritický zásah. Po každém zásahu pomocí tohoto útoku, se zvýší šance na kritický zásah při 3 po sobě jdoucích zásazích. Okolo postavy je vidět až tři bílé kruhy. Šance, že surge při útoku nastane, je 6%. Při druhém a třetím zásahu se šance na krit. škodu zvyšuje.
max bodů: 10
mana: 9
Zvýší se šance na kritický zásah pro všechny tři nabití surge o 1 až 2% za bod.


Surge of mentality | 15

surge of mentality

Regeneruje power (manu). Po každém zásahu pomocí tohoto útoku, se zvýší regenerace many při 3 po sobě jdoucích zásazích. Šance, že surge při útoku nastane, je 6%.
max bodů: 7 <
Zvýší regenerace many pro všechny tři nabití za každý bod.


Surge mastery - mistrovství proudů | 25

surge mastery

zvyšuje šanci, že při útoku nastane surge a zvyšuje trvání surge
max bodů: 7
Zvýší se šance na surge a trvání surge za každý bod


Sword of justice - Meč soudu | 1

sword of justice

Na každé kliknutí uděláte 3 rychlé údery ale se sníženou škodou.
max bodů: 10
mana: 20
Na úrovni 1 škoda snížena každého úderu o 71%, s více body se snižuje redukce škody o 4%


Sweeping strike - Očistný úder | 10

sweeping strike

S mečem se otočíte o celý kruh a zraníte všechny nepřátele v dosahu, zvyšuje se škoda a šance na elementální efekt(attack strength)
max bodů: 10
mana: 20
interval použití: 10s .. > 3.5 s
Na úrovni 1 je škoda zvýšena o 30%, elementální attack strength o 20%. pak snižuje interval použití o zhruba 0.8 sekundy, zvyšuje se škoda o 10% a šance na elementální efekt o 20% za každý bod


Whirlwind - Smršť | 30

whirlwind

Pohybujete se konstantně v kruzích, zvýší se rychlost pohybu a všechna škoda se na 4 sekundy změní na splaš s dosahem 5 metrů vertikálně i horizontálně. Počet úderů je konstantní. S rychlejšími zbraněmi je budete dělat rychleji a poslední sekundu trvání nebudete dělat žádnou škodu, s pomalejšími zbraněmi bude doba mezi útoky delší, budou rovnoměrněji rozloženy v čase trvání (4 s).
max bodů: 10
mana: 40
interval použití: 20 s
zvyšuje rychlost pohybu o 12%, škodu o 15%, kritickou škodu o 8% za bod


Call of the chosen - Označení vyvoleného | 10

call of chosen

Přivolá potvoru, na kterou zaměříte, a zaroveň vyděsí potvory, které jsou v jejím okolí. Užitečné pro likvidaci potvor postupne. Můžete si tak přivolat i létající potvory.
max bodů: 10
mana: 16
interval použití: 3 sekundy
dosah: 12 m
1. bod zvýší dosah na 5 m, trvání 5s, pak se zvýší dosah o 1 metr a trvání strachu o 1 sekundu za bod.

Pozn: Tip z hgl: Na vyšší obtížnosti je účinek strachu menší, je potřeba i Angelic orator (andělský hlas), aby byl nadále účinný. Nefunguje v PvP


Angelic orator - Andělský hlas | 20

angelic orator

Vyžaduje 3 body v Call of chosen. Zvyšuje účinky call of the chosen (označení vyvoleného), zvyšuje sílu strachu a snižuje škodu působenou nepřítelem. Pasivní dovednost
max bodů: 10
Sníží se škoda nepřítele o 5% a zvýší síla strachu a tauntu o 12-13% za každý bod.


Crusader wrath | 35

Vyžaduje všechny 3 surges of wrath a uvolní je naráz. Trvá 20s
interval použití: 120s
max bodů: 7
1. bod zvýší škodu o10% a sníží armor nepřítele o 12%, pak se zvyšuje škoda o 10% a snižuje armor o 2% za bod.


FLYING BLADE

Parry | 1

parry

Šance na vykrytí útoku zblízka a případné způsobení škody
max bodů:10
Na úrovni 1 šance 13% na vykrytí útoku zblízka a při úspěchu šance 27% na způsobení 5% fyzické škody.
S investovanými body se zvyšuje šance na vykrytí o 3%, šance na oplátku o 7% a velikost škody o 5%


Matched blades - Párové ostří | 5

matched blades


Umožní blademasterovi nosit dva meče.
max bodů: 8
s více body se snižuje náročnost věcí na sílu o 12 za investovaný bod


Capture | 1

capture

Zachytí zaměřenou potvoru a přitáhne ji k postavě.
max bodů:4
mana: 10
interval použití (prodleva): 5 sek
S investovanými body se zvyšuje efekt stun (šance na omráčení) o 24


Heavens arc - Nebeský oblouk | 5

heavens arc

Útok s výskokem, pouze proti létajícím potvorám.
max bodů: 10
mana: 10
1. bod zvyšuje škodu o 50%. pak se zvyšuje škoda útoku o 10% za každý bod

Pozn: Funguje i když jste v šoku.


Crosscutter - průsek | 10

crosscutter

Hodí meč z hlavní (pravé ruky) proti vzdálené potvoře. Meč se pak vrátí zpět. Škoda se počítá pouze z tohoto meče. Splašová škoda se aplikuje jen v oblasti okolo cíle. Lze použít proti létajícím a utíkajícím potvorám. Neaplikuje se zvýšená škoda ze síly, protože jde o útok na dálku. Zpomalí zasažené nepřátele o 70% na dobu 3 sekund.
max bodů: 10
mana: 25
interval použití (prodleva): 5 s ... > 1.3 s
Snižuje se interval použití (prodleva) o desetiny sekundy a zvyšuje škoda o 6% za každý bod.


Flying Sword master - Mistrovství meče | 20

sword master

Zvyšuje procentně škodu ke Crosscutter a Sword typhoon. Pasivní dovednost
max bodů: 10
Zvyšuje procentně škoda o 10% za každý bod


Sword typhoon - Uragán meče | 30

sword typhoon

Postava se roztočí na místě a háže štřepiny, které mají bonus 100% k základní škodě meče ve všech směrech od postavy. Splašová škoda se aplikuje jen v okolí cíle každé štřepiny. Jeden cíl může být zasažen více střepinami. Škoda a efekty se berou jen z meče v hlavní ruce. Neaplikuje se bonus ze síly.
max bodů:7
mana: 40
interval použití (prodleva): 20 sek
Na první úrovni 12 střepin, dosah 16.8m. S více body se zvyšuje počet střepin o 4 a jejich dosah o 1.8 m


Aura of deflection - Aura odrazu | 15

aura of deflection

Dává šanci na zničení střel nepřítele předtím, než vás zasáhnou. Je to aura pro partu, protože chrání členy party, kteří jsou v dosahu aury. zřejmě nefunguje proti proudovým zbraním.
max bodů: 4
1. bod dává 20% šanci na zničení střel, pak se šance zvyšuje o 10% za bod


Aura of vengeance - Aura msty | 25

aura of vengeance

Dává šanci na odražení střel nepřítele předtím, než vás zasáhnou. Odražené střely dělají plnou škodu. Je to aura pro partu, protože chrání členy party, kteří jsou v dosahu aury. zřejmě nefunguje proti proudovým zbraním. Je skvělá do PvP.
max bodů: 4
1. bod dává 12% šanci na odražení střel, pak se zvyšuje šance na odražení střel o 7%


Ukázka hry za blademastera - 3 skilly, které může použít:


Přečtěte si také

poslední změna: červen 2011

Info o hře

Blademaster